MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

WAO Literature Reviews – January 2011

RECENZJE KSIĄŻEK MEDYCZNYCH

Anaphylaxis (Chemical Immunology and Allergy, Volume 95)

Edited by Johannes Ring
2010 S. Karger AG

ISBN: 978-3-8055-9441-7

List Price: Print Edition $198

Available from Karger http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showproducts&searchWhat=books&ProduktNr=253938

Recenzent
Ahmed Butt, MD
Division of Allergy and Clinical Immunology
Department of Internal Medicine
University of South Florida
James A. Haley Veteran' Hospital
Tampa, Florida USA

Opis
Ta książka dostarcza dogłębny przegląd o anafilaksji przeznaczony dla klinicystów niezależnie od ich specjalności. Ten dogłębny przegląd tego tematu jest zaprezentowany w zwięzłym formacie, podkreślające jak patofizjologia anafilaksji tłumaczy się na medycynę kliniczną.

Cel
Celem tej książki jest dostarczenie wydajnego przeglądu epidemiologii, patofizjologii, diagnostyki i manifestacji klinicznej anafilaksji. Włączenie przełomowych odkryć przez światowych ekspertów umożliwia czytelnikowi lepsze zrozumienie etiologii objawów klinicznych i współczesnych opcji terapeutycznych. Ta książka jest zaprojektowana aby edukować nie tylko alergologów i immunologów ale także lekarzy innych specjalności a nawet osoby nie związane z medycyną.

Odbiorcy
Ta książka będzie użyteczna dla medyków różnych specjalności i o różnym stażu pracy. Chociaż lepiej służy osobom związanym z medycyną jest napisana bardzo jasno.

Cechy szczególne
Składa się z pięciu głównych sekcji. Pierwsze trzy skupiają się na podstawach anafilaksji tj. epidemiologii, patofizjologii, symptomatologii i diagnostyce. Część czwarta poświęcona jest poszczególnym alergenom i czynnikom wywołującym anafilaksję. W tej sekcji znajduje się opis patofizjologii, objawów klinicznych i postępowania w przypadku reakcji na jady, środki kontrastowe, leki przeciwbólowe i znieczulające. W ostatniej sekcji przedyskutowano leczenie i postępowanie w anafilaksji, w sposób zwięzły ale wyczerpujący.

Każda sekcja zawiera znaczną ilość przełomowych odkryć dotyczących anafilaksji cytując renomowane czasopisma z całego świata pozwalając czytelnikowi docenić złożoność definiowania i postępowania w tej zagrażającej życiu sytuacji. Ograniczenia poszczególnych badań są wyraźnie zaprezentowane pozwalając czytelnikowi interpretować ich znaczenie bardziej poprawnie.

Ocena
Ta książka dostarcza dogłębny przegląd dotyczący anafilaksji. Jest to dosyć zwięzłe opracowanie pozwalające utrzymać uwagę czytelnika. Poszczególne sekcje są zrozumiałe dla wszystkich wyedukowanych czytelników, jednak zawierają informacje istotne dla specjalistów, którzy mają do czynienie z leczeniem anafilaksji. Patofizjologia na poziomie komó®kowym i molekularnym jest odpowiednio przedstawiona i dlatego może być użytecznym źródłem piśmiennictwa dla osób zainteresowanych zrozumieniem podstaw teoretycznych anafilaksji. Polecam tą książkę lekarzom i innemu personelowi medycznemu przede wszystkim ponieważ tłumaczy ona dane medycyny opartej na faktach obecnych wytycznych stosowanych do leczenia i postępowania w anafilaksji.

 

Znajdź więcej książek o tematyce alergologicznej na WAO Website at http://www.worldallergy.org/reviews.php.