MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

WAO Literature Reviews – February 2011

PRZEGLĄD KSIĄŻEK MEDYCZNYCH

Patterson’s Allergic Diseases (Seventh Edition)
Editors: Leslie C. Grammer; Paul A. Greenberger

2009 Lippincott Williams & Wilkins
ISBN: 978-0-7817-9425-1

List Price: $154.95

Available from: Lippincott Williams & Wilkins

Recenzent
Salman Aljubran, MD
Division of Allergy and Clinical Immunology
Department of Internal Medicine
University of South Florida
James A. Haley Veterans’ Hospital
Tampa, Florida USA

Opis
Patterson’s Allergic Diseases (Seventh Edition) jest wyczerpującym jednotomowym podręcznikiem, który obejmuje szerokie spectrum chorób alergicznych i immunologicznych. Jest to pierwsze wydanie, które nie było wznawiane przez Dr Roy Patterson, pierwszego edytora od powstania w 1972 roku.

Cel
Ten podręcznik jest przewodnikiem do ogólnego podejścia, diagnozy I postępowania w chorobach alergicznych i immunologicznych.

Czytelnicy
Jest on przeznaczony dla pracowników medycznych, którzy mają do czynienia z takimi chorymi.

Cechy szczególne
Ten podręcznik jest podzielony na dziesięć części. Pierwsza sekcja poświęcona jest biologicznym I klinicznym aspektom układu odpornościowego tj. przeglądowi podstaw immunologii, po której następuje sekcja, która przedyskutowuje w zwięzły sposób aspekty patogenetyczne oraz środowiskowe w chorobach alergicznych i astmie. Trzecia sekcja dotyczy podstaw oceny i leczenia, a głównie ogniskuje się na dobrym zebraniu wywiadu, wykonaniu badania fizykalnego i zastosowaniu badań diagnostycznych jako narzędzi potwierdzających rozpoznanie. Czwarta sekcja dotyczy anafilaksji i alergii na pokarmy. Astma i badani kliniczne w astmie są szczegółowo przedyskutowane w następnej sekcji, po której następuje sekcja poświęcona immunologicznym chorobom płuc. Kolejna sekcja skupia się na chorobach górnych dróg oddechowych, a następna na alergicznych chorobach skóry. Dziewiąta sekcja dyskutuje leki oraz nowe opcje terapeutyczne stosowane w chorobach alergicznych. Specjalne problemy, takie jak postępowanie w chorobach alergicznych w ciąży, eozynofilowe zapalenie przełyku, przewlekły kaszel, zaburzenia snu, postępowanie z pacjentami mającymi problemy psychologiczne oraz kontrowersyjne i niepewne metody w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych są przedyskutowane w ostatniej sekcji.

Cechą szczególną tego podręcznika jest łatwy, zrozumiały format z wykresami I tabelami, które są wspaniałym źródłem uzyskiwania odnośników użytecznych klinicznie, nie zmuszających do czytania całego tekstu aby uzyskać konkretne detale.

Ocena
Ta książka będzie cennym dodatkiem do biblioteki każdego medyka niezależnie od jego specjalności. .

Więcej recenzji książek o tematyce alergologicznej znajdziesz na WAO Website at http://www.worldallergy.org/reviews.php.