MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

WAO REVIEWS – August 2011

PRZEGLĄD KSIĄŻEK MEDYCZNYCH

Immunologia: Kliniczne przypadki i patofizjologia chorób
By Warren Strober, Susan R. Gottesman
2009 Wiley-Blackwell
ISBN: 978-0-471-32659-5

List price: $54.95 (USD)
Available at Wiley-Blackwell
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471326593.html

RECENZENT
Jay Lieberman, MD
Mount Sinai School of Medicine
New York, NY USA

OPIS
Książka ta jest drugim tomem „Krótkiego kursu immunologii” napisanego przez Coico and Sunshine i dostarcza ona czytelnikowi spojrzenie na istotną klinicznie immunologię poprzez prezentację przypadków szerokiej gamy chorób immunologicznych. Tekst jest podzielony na 26 rozdziałów, każdy opisujący reprezentatywny przypadek i analizujący leżące u podstaw mechanizmy immunologiczne związane z daną chorobą i innymi podobnymi chorobami. Ponadto znajduje się tam sekcja poświęcona zrozumieniu testów laboratoryjnych stosowanych w chorobach o podłożu immunologicznym.

CEL
Celem autorów jest dostarczenie uzupełnienia do podstaw immunologii, które jest zorientowane na kliniczne zagadnienia. Ta książka opisuje układ immunologiczny opierając się na konkretnych przypadkach klinicznych i wyjaśniając jak normalny układ immunologiczny ulega zaburzeniom w poszczególnych chorobach.

CZYTELNIK
Ta książka jest napisana dla każdego, kto studiuje immunologię lub praktykuje immunologię kliniczną. Porusza wystarczająco podstawowe zagadnienia aby stać się wspaniałym narzędziem nauki dla studentów, ale jest też bardzo dobra dla każdego, kto jest zainteresowany lub odbywa szkolenie w dziedzinach z zakresu od niedoborów immunologicznych do chorób autoimmunologicznych. W końcu, przedstawia wystarczająco klinicznie istotnych i praktycznych informacji dla praktykującego immunologa klinicznego. 

CECHY SZCZEGÓLNE
Ta książka przedstawia bardzo praktyczne spojrzenie na immunologię.  Stosuje teoretyczną immunologię do wyjaśnienia przypadków klinicznych. W trakcie czytania poszczególnych rozdziałów lub prezentacji przypadków czytelnik napotyka pytania, które pomagają mu myśleć o danym przypadku i powiązać molekularny czy genetyczny defekt z przypadkiem klinicznym.  Każdy przypadek dostarcza także typowe opracowanie diagnostyczne dla danej choroby pozwalając czytelnikowi lepiej zrozumieć, który test należy zlecić i dlaczego u danego chorego. 

Ponadto każdy rozdział posiada szczegółowe ryciny i/lub zdjęcia w celu dostarczenia czytelnikowi konkretnego obrazu procesu chorobowego.

OCENA
Podsumowując, chociaż napisana jako kliniczne uzupełnienie podręcznika immunologii, ta książka może być uważana samodzielnie jako wspaniałe źródło wiedzy dla każdego immunologa klinicznego i może służyć jako wspaniała pomoc do nauki dla każdego studiującego immunologię lub szkoli się w dziedzinie mającej do czynienia z chorymi na choroby o podłożu immunologicznym.

 

Przeglądy innych klinicznie istotnych książek medycznych można przeczytać na stronach Reviews and News. (http://www.worldallergy.org/reviews.php)