MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

WAO REVIEWS – September 2011

PRZEGLĄD KSIĄŻEK MEDYCZNYCH

IMMUNOLOGIA MEDYCZNA, SZÓSTE WYDANIE
Editor: Gabriel Virella
2007 Informa Healthcare
ISBN: 9780849396960
eISBN: 9781420020878

Retail Price: $150.00
Available at: Informa Healthcare (http://www.informahealthcarebooks.com/medical-immunology-sixth-edition.html)

Available in hardcover or electronic formats

Recenzent
Mohsen Nasir, M.D.
Fellow, Division of Allergy and Clinical Immunology
University of Texas Medical Branch in Galveston

Opis
Edytor we wstepie stwierdza, że “książka dostarcza dobrze równoważy teoretyczną i kliniczną wiedzę i powinna być cennym dodatkiem do osobistej selekcji książek studentów, młodych lekarzy, specjalistów i nie specjalistów. Rzeczywiście, ta książka jest naprawdę cennym dodatkiem do osobistych zbiorów literatury. 

Cel
Celem tej książki jest dostarczenie czytelnikowi dogłębnej wiedzy, która dotyczy czterech głównych tematów immunologii medycznej. Pierwsze dwie części dotyczą immunologii podstawowej i diagnostyki immunologicznej. Pozostałe części dostarczają dogłębnego przeglądu immunologii klinicznej i niedoborów odporności.   

Czytelnik
Ta książka dostarcza cudowny przegląd podstawowej i klinicznej immunologii. Każdy lekarz skorzysta z tej książki, ale dla alergologów i immunologów klinicznych będzie ona szczególnie przydatna.

Cechy szczególne
Ta książka wykonuje wyjątkową prace poprzez dostarczenie wszystkich istotnych informacji ważnych dla dziedziny immunologii medycznej. Dogłębnie analizuje wszystkie podstawowe zagadnienia immunologii dołączając sporo najnowszych informacji. Rozdział o diagnostyce immunologicznej jest szczególnie przydatny poprzez wyjaśnianie złożonych metod laboratoryjnych. Wiele rozdziałów zawiera przydatne ryciny i tabele, które pozwalają na lepsze zrozumienie trudnych koncepcji.

Bibliografie na końcu rozdziałów ukierunkowuje czytelnika do bardziej dogłębnych opracowań za pomocą, której można poszerzyć już i tak bardzo szczegółową wiedzę zawartą w tekście. W końcu, rozdziały dotyczące niedoborów immunologicznych są wspaniałym przeglądem zarówno powszechnych jak i rzadkich schorzeń.

Ocena
Ta książka jest wspaniałym przeglądem podstawowej, diagnostycznej i klinicznej immunologii. Chociaż dostępnych jest wiele innych źródeł informacji dla studentów i klinicystów ale trudno jest znaleźć inne tak jasno, zwięźle i dogłębnie napisane jak ta książka.

 

Przeglądy innych klinicznie istotnych książek medycznych można przeczytać na stronach Reviews and News. (http://www.worldallergy.org/reviews.php)