MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

WAO REVIEWS – November 2011

PRZEGLĄD KSIĄŻEK MEDYCZNYCH

NADWRAŻLIWOŚĆ NA POKARMY, DIAGNOSTYKA I POSTEPOWANIE W ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ
Editors: Isabel Skypala, Carina Vente
2009 Wiley-Blackwell
ISBN: 978-1-4051-7036-9

Price: $68.99
Available from: Wiley-Blackwell
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405170360.html

Recenzent
Mohsen Nasir, M.D.
Fellow, Division of Allergy and Clinical Immunology
University of Texas Medical Branch
Galveston, Texas
USA

Opis
Ta książka dostarcza czytelnikowi dogłębne spojrzenie na alergie i nietolerancje pokarmowe. Jej 14 rozdziałów podzielonych jest na 3 części, dotyczących diagnostyki, postępowania i innych aspektów nadwrażliwości na pokarmy.

Cel
Celem tej książki jest dostarczenie wyczerpującego i opartego na faktach przeglądu diagnostyki i postępowania w alergii pokarmowej.

Czytelnik
Ten łatwy do czytania a jednak szczegółowy i dobrze poparty bibliografią tekst powoduje, że książka staje się atrakcyjnym źródłem informacji zarówno dla lekarzy pierwszego kontaktu jak i alergologów. Specjaliści spoza alergologii i immunologii klinicznej mogą również uznać ją za użyteczną poprzez odniesienie się do zagadnień związanych z alergią pokarmową i bólami głowy, zespołem przewlekłego zmęczenia, zespołem jelita drażliwego i innymi.

Cechy szczególne
Pierwsza część książki dostarcza przegląd częstości występowania i diagnostyki nadwrażliwości na pokarmy. Dodatkowo rozdział 2 bada rolę alergii pokarmowej w chorobach skóry, układu oddechowego, pokarmowego i innych. Druga część książki opisuje postępowanie dietetyczne w głównych alergiach pokarmowych. Całe rozdziały poświęcone alergii na mleko i jaja, owoce morza, zboża i orzechy dostarczają czytelnikowi wspaniałych, uaktualnionych informacji dotyczących postępowania w określonych alergiach pokarmowych. Ostatnia część dotyczy aspektów takich jak zagadnienia żywieniowe, stylu życia i efektów prewencji alergenowej na układ immunologiczny. Ostatni rozdział krótko opisuje postępowanie w innych chorobach atopowych. Ponadto książka zawiera dodatek, który podaje unikalne i pomocne źródła informacji dla osób chcących brac udział w testach prowokacji pokarmowych.

Ocena
Ta książka dostarcza dogłębny i zogniskowany przegląd wszystkich ważnych zagadnień związanych z chorobami na tle alergii pokarmowej. We wstępie Steven Durham zauważa ta książka będzie użytecznym dodatkiem do biblioteczki tych zajmująca się medycyną ogólna jak i specjalistów”. Rzeczywiście, te źródło informacji jest wspaniałym i wartościowym dodatkiem dla każdego, kto ma do czynienia z nadwrażliwością na pokarmy w codziennej praktyce.

 

Przeglądy innych klinicznie istotnych książek medycznych można przeczytać na stronach Reviews and News. (http://www.worldallergy.org/reviews.php)