Contact WAO | e-News Sign Up | Site Map | Home  
World Allergy Organization
WAO's mission: To be a global resource and advocate in the field of allergy, advancing excellence in clinical care through education, research and training as a world-wide alliance of allergy and clinical immunology societies.

Przegląd książek medycznych

Posted: January 2012

Pediatric Dermatology
Arun C. Inamador, S. Sacchidanand, editors
2010, Jaypee Brothers Medical Publishers / McGraw-Hill
ISBN: 0071667229 / 9780071667227

Retail Price: $197.00 (US)
Available from McGraw-Hill

Recenzent
Sandra Medeiros, MD
Specialist in  Dermatology and Venereology
Dermatology Department, Divino Espírito Santo Hospital
Portugal

Opis
Pediatric Dermatology jest podręcznikiem, który dotyczy szerokiego spectrum chorób skóry u dzieci.

Cel
Ten wspaniale ilustrowany podręcznik dostarcza jasną i dogłębną wiedzę problemów dermatologicznych u dzieci. Jest to dobrze zorganizowany i indeksowany w sposób zorientowany na kliniczne problemy, powodując, że jest łatwy do użycia przy łóżku chorego.

Czytelnik
Jest to książka adresowana do wszystkich klinicystów zainteresowanych leczeniem dzieci z chorobami skóry.  Studenci medycyny również będą zainteresowani tą książką ponieważ dotyczy ona większość chorób skóry u dzieci i wyjaśnia ich charakterystyczne cechy.

Cechy szczególne
Wyróżniającą cechą tej książki są zdjęcia.   Chociaż tekst jest zwięzły i łatwy do czytania, znajdują się tam również liczne zdjęcia i ilustracje różnych cech szczególnych poszczególnych chorób.  Dodatkowo tekst jest wzbogacony w przydatne tabele, które podają etiologię. Kryteria diagnostyczne lub postępowanie w częstych schorzeniach skóry. Leczenie każdej jednostki chorobowej jest także dobrze usystematyzowane i uaktualnione. 

Ocena
Podsumowując jest to przyjemna książka ze wyjątkowymi fotografiami.   Jest wspaniałe źródło wiedzy do referencji oraz wspaniały dostęp do informacji przy łóżku chorego.  Jakikolwiek klinicysta leczący dzieci będzie uważał tą książkę za użyteczny dodatek do własnej biblioteki.