MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

Przegląd książek medycznych

Posted: February 2012

Biomarkers in Allergy and Asthma
An Issue of Immunology and Allergy Clinics of North America (Volume 27, Issue 4, November 2007)
Edited by Rohit Katial, MD
ISBN-13: 978-1-4160-5084-1
ISBN-10:1-4160-5084-1
Copyright 2007 Elsevier Inc

Available from Elsevier:
Description - Select decade (2000-2009), year (2007), issue (Vol. 27 No 4. November, 2007 p. 571-688) 
Purchase
List price: $93.00 (USD)

Recenzent
Mario Rodenas, MD
Assistant Clinical Professor of Medicine
Eastern Connecticut Health Network
Manchester, Connecticut USA

Opis 
Biomarkers in Allergy and Asthma jest uaktualnieniem o pojawiających się biomarkerach w astmie i alergii.

Cel
Celem tej książki jest dostarczenie czytelnikowi obszernego przeglądu biomarkerów mających znaczenie w diagnostyce i leczeniu astmy.

Czytelnik
Ta książka jest przeznaczona dla osób uczących o astmie, alergii I immunologii czy pulmonologii, których interesuje astma.

Cechy szczególne
Cały tekst podzielony jest na osiem sekcji.  Pierwsza jest poświęcona wydychanemu tlenkowi azotu (eNO).  Autorzy podają dane dotyczące biologii, pomiarów i ich interpretacji oraz czynników wpływających na poziom eNO w celu dalszej dyskusji zastosowania tej metody w konkretnych sytuacjach klinicznych.  Czytelnik następnie zapoznaje się z tematami dotyczącymi kondensatu powietrza wydychanego (EBC), po którym następuje następna sekcja, która skupia się na oznaczaniu pH w EBC. W tej sekcji czytelnik poznaje sposoby walidacji oznaczeń i aspekty techniczne oraz wartości normalne i miejsca anatomiczne, które wpływają na pH EBC.  Ten rozdział kończy się odnosząc się do badań naukowych oraz zastosowania praktycznego oznaczeń pH w EBC. Czwarta sekcja jest poświęcona biomarkerom astmy w plwocinie (np. eozynofile w plwocinie).  Autorzy rozpoczynają poprzez wprowadzenie koncepcji eozynofilii plwociny jako narzędzia diagnostycznego w astmie i przedstawiają różne badania, które odkrywają jej powiązania z ciężkością astmy oraz roli w przewidywaniu odpowiedzi na glikokortykosteroidy i zaostrzeń astmy.  Ta sekcja kończy się komentarzem dotyczącym eozynofilii i leczenia astmy.  W piątej sekcji odkrywane są biomarkery tkankowe oraz pochodzące z płynu płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL) w neutrofilowej, eozynofilowej oraz ubogogranulocytarnej astmie.  Czytelnik następnie posuwa się dalej aby krótko poznać zagadnienie prowokacji dooskrzelowej. Uwaga czytelnika zostaje zogniskowana na kilka rycin w miarę jak jest on wprowadzany do kolejnego rozdziału: leukotrien E4 (LTE4) w moczu.  Zanim sekcja zakończy się poznawana jest  rola LTE4 jako markera występowania astmy i ciężkości astmy jak również jako czynnik predykcyjny odpowiedzi na antagonistów receptora leukotrienowego.  Na koniec autorzy przedstawiają dane dotyczące farmakogenetyki receptora adrenergicznego beta2 na poziomie molekularnym oraz ich relacje do podatności zachorowania na astmę i odpowiedzi na krótkotrwałą i przewlekłą terapię krótko- i długo-działającymi agonistami receptora beta. Ta dogłębna praca przeglądowa została napisana przez dwunastu autorów na mniej niż dwustu stronach.

Ocena
Ta książka byłaby doskonałym źródłem dla badaczy, którzy zajmują się astmą.