MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

Przegląd książek medycznych

Posted: March 2012

Trends in Innate Immunity
Contributions to Microbiology Volume 15
Edited by: A Egesten, A Schmidt, H Herwald
ISBN: 978-3-8055-8548-4
e-ISBN: 978-3-8055-8549-1
ISSN: 1420-9519
e-ISSN: 1662-291X
2008 Karger

Table of Contents

Hard cover: 221.00 USD
Online upgrade: 133.00 USD
Print and online: 354.00 USD
Available from Karger

Recenzent:
Eunice Sandoval-Ramírez, MD
Fellow in Training
Hospital Infantil de Mexico Federico Gómez
Mexico City, Mexico

Opis
Ten tom z serii książek Contributions to Microbiology, pisanych przez naukowców od Los Angeles po Insbruk dostarcza szerokie i uaktualnione spojrzenie na kilka ważnych aspektów i mechanizmów zaangażowanych we wrodzoną odporność. 

Cel
Celem tych jedenastu artykułów jest dostarczenie uaktualnionej, najnowszej wiedzy o układzie wrodzonej odporności z uwzględnieniem receptorów rozpoznających wzorce, peptydy przeciwbakteryjne, dopełniacz, chemokiny przeciwbakteryjne, czy rola neutrofili i monocytów. 

Czytelnik
Ta książka nie jest jedynie przeznaczona dla medyków ale także dla wszystkich zainteresowanych badaniami związanymi z immunologią takich jak studenci, mikrobiolodzy, biolodzy i profesjonaliści z innych powiązanych dyscyplin. 

Cechy szczególne
Ta książka zawiera jedenaście prac przeglądowych napisanych przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.  Rozpoczyna się krótkim historycznym przeglądem i wyjaśnieniem ewolucji układu wrodzonej odporności po których następuje przegląd układu odporności wrodzonej od nabłonka do chemokin przeciwbakteryjnych, poprzez receptory rozpoznające wzorce, peptydy przeciwbakteryjne, dopełniacz, neutrofile, monocyty i rozważania dotyczące upośledzenia odporności wrodzonej w miarę starzenia się.  Wspomniane są także niektóre korelacje kliniczne.  Każdemu przeglądowi towarzyszy kilka czarno-białych rycin i tabel oraz pełny spis piśmiennictwa.  Na początku każdego przeglądu można znaleźć streszczenie, a informacje kontaktowe każdego autora znajdują się na końcu.  

Ocena
Ta książka jest bardzo interesująca nie tylko dla immunologów ale także dla studentów nauk biologicznych ponieważ dostarcza wspaniałego spojrzenia na układ odporności wrodzonej.