MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

WAO Medical Book Review

Posted: June 2012

Parasites and Allergy (Chemical Immunology and Allergy, Volume 90)
Edited by Monique Capron, Francois Trottein
2006 Karger
ISSN: 1660-2242
e-ISSN: 1662-2898

Retail Price: $209 US
Available from Karger

Recenzent
Andreea Popescu, MD
Pop de Basesti Medical Centre
Bucharest, Romania

Opis
Pasożyty I Alergia jest wspaniałą pracą przeglądową dotyczącą ostatnich postępów w zrozumieniu złożonych relacji pomiędzy infekcjami pasożytniczymi a chorobami alergicznymi.  Dwanaście rozdziałów napisanych przez śiwatowych ekspertów w tych dziedzinach dostarcza wgląd w mechanizmy hamowania alergii przez pasożyty i wytycza drogę do nowych podejść w profilaktyce i terapii chorób alergicznych i autoimmunologicznych.

Cel
Jest to książka, która zawiera obecną wiedzę I nowe wyniki badań w tej dziedzinie dostarczając szczegółowych opisów mechanizmów immunologicznych w infekcjach pasożytnicznych I ich znaczenie w chorobach alergicznych.  

Czytelnik
Jest to książka przeznaczona dla specjalistów i studentów alergologii i immunologii w celu lepszego zrozumienia możliwych efektów protekcyjnych infekcji pasożytniczych na alergie jak również dla specjalistów chorób zakaźnych, którzy są zainteresowani nowymi kierunkami badań immunizacji wobec pasożytów.   

Cechy szczególne
Wystęuje odwrotne powiązanie pomiędzy infekcjami pasożytniczymi a chorobami zapalnymi takimi jak alergia, a pasożyty mogą odgrywać przyczynową rolę.  Autorzy książki spoglądają na tą hipotezę pod różnycm kątem i dostarczają potwierdzające dowody omawiając swoje własne wyniki jak również przeglądając inne dane naukowe.  Kilka rozdziałów skupia się modelu zwierzęcym infekcji pasożytniczych pokazując możliwy efekt ochronny na zapalenie alergiczne i badając zaangażowane w to mechanizmy regulacyjne takie jak produkcja IL-10, różnicowanie komó®ek Th2 i modulacja komó®ek dendrytycznych.  Inni autorzy przedstawiają charakterystykę antygenów pasożytniczych i ich interakcje z układem odpornościowym gospodarza.  Dalsze rozdziały stanowią przegąd uaktualnionej wiedzy dotyczącej wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej na pasożyty oraz komórek zaangażowanych w ten proces takich jak bazofile, komó®ki tuczne, NKT i komórki regulatorowe T. 

Ocena
Jest to udane połączenie badań i prac przeglądowych, które mogą potwierdzić koncepcję mówiącą, iż przewlekłe zakażenia robakami pasożytniczymi są odwrotnie powiązane z uczuleniami, i przedstawiają zastosowanie nowych, fascynujących opcji terapeutycznych w tleczeniu u prewencji chorób alergicznych.