MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

Tłumaczone przez: Kowal Krzysztof, MD, Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok, Polska
WAO nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych tłumaczeń.

Rudolph’s Pediatrics (22nd Edition)
Edited by: Colin D. Rudolph, Abraham M. Rudolph, George Lister, Lewis R. First, Anne A. Gershon
2011 McGraw-Hill Professional
ISBN: 978-0-07-1497237

List Price: $166.00 USD
Available at: McGraw-Hill Medical

Recenzent
Nicole M. Chase, MD
Department of Pediatrics
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, Wisconsin USA

Opis
Te 22 wydanie Rundolph’s Pediatrics (potocznie zwaną przez wielu Randolph’s) pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawanych i docenianych podręczników pediatrii. Opublikowane w 2011 roku olbrzymie wydanie  (prawie 2500 stron) w jednym tomie jest rzeczywiście bogactwem aktualnej informacji.  Próbując dostarczyć dalszych cennych informacji, jednocześnie oszczędzając papier, te wydanie zawiera suplement DVD dodatkowych tabel i rycin.    

Cel
Ten podręcznik służy jako obszerne źródło danych we wszystkich dziedzinach pediatrii. Godne uwagi uaktualnienia w porównaniu z poprzednim wydaniem zawierają powiększony spis treści z pod tytułami aby ułatwić dostęp i nową sekcję dotyczącą „sztuki” pediatrii, w tym promocję zdrowia, motywacyjne rozmowy i komunikację interpersonalną.  W dodatku wszystkie tabele i ryciny ( włączając suplement DVD) uzyskało poprawki dotyczące kolorów i grafiki w porównaniu z ostatnim wydaniem    

Czytelnik
Rudolph’s Pediatrics jest najbardziej odpowiednią książką do stosowania jako źródło informacji pierwszego rzutu dla praktykujących klinicystów, jako przegląd zagadnień niezbyt często spotykanych lub jako narzędzie nauki dla szkolących się aby zbudować fundamenty ich wiedzy.  Podczas gdy rozmiar i dogłębność informacji generalnie przeszkadza w stosowaniu tej książki w nagłych sytuacjach, tabele i ryciny rozsiane w każdej z sekcji są zawierają łatwą do uzyskania informację.  Takie suplementy mogą być łatwo używane w danej chwili do zastosowania w opiece nad chorym czy nauczaniu; one zawierają radiogramy i obrazy kliniczne, algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne oraz diagramy fizjologiczne.

Cechy szczególne
Książka ta podzielona jest na 30 sekcji z kolorowymi kodami, które stopniowo postępują od opieki nad zdrowym dzieckiem (np. utrzymanie zdrowia, medycyna prewencyjna) do specyficznych uwarunkowań kategoryzowanych według wieku pacjenta ( np. neonatologia, medycyna okresu dorastania), ciężkości chorób (eg. Medycyna ratunkowa, choroby przewlekłe), patogenezy (np. choroby infekcyjne, nowotworowe) czy zajęcie poszczególnych narządów (np endokrynologia, reumatologia).  Każda z sekcji jest dodatkowo podzielona na aż do 10 części, a każda z części może zawierać aż do 47 rozdziałów (jak to ma miejsce w sekcji Choroby Infekcyjne, Część 5: Infekcje Bakteryjne).

Każda sekcja zwykle rozpoczyna się rozdziałem o podstawach lub podejściu do chorego w danej specjalności i postępuje poprzez dodatkowe rozdziały opisujące szczegółowo dodatkowe istotne tematy.  Jak już wspomniano wszystkie tabele i ryciny zostały uaktualnione i w dużej ilości towarzyszą wszystkim rozdziałom.  Skorowidz jest dogłębny i szczegółowy stanowiąc ostatnie 158 stron podręcznika.

Jedyną słabą stroną podręcznika jest to, iż przy wysokości prawie 7.5 cm strony są dosyć cienkie. Poza tym wiązanie jest bardzo twarde a plastikowa pochewka przylegająca do tylnej okładki zabezpiecza DVD.

Ocena
Rudolph’s Pediatrics, 22 wydanie jest książką, którą musi posiadać każdy klinicysta zaangażowany w opiekę pediatrycznych chorych.  Olbrzymia ilość wiedzy pediatrycznej jest zaprezentowana w dostępnym formacie i służy jako nowoczesny elementarz dla klinicystów w każdym stadium zaawansowania.