MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

Przegląd książek medycznych

Zamieszczono: Luty 2013

Dust Mites
By Matthew J Colloff
2009 Springer Netherlands
Jointly published with CSIRO Publishing, Collingwood, Australia
ISBN: 978-90-481-2223-3 (Print)
ISBN: 978-90-481-2224-0 (Online)

Cena: $189 (ebook); $239 (hardcover)
Dostępne w: Springer

Recenzent:
Omursen Yildirim, MD
Sisli Etfal Training and Research Hospital
Otolaryngology Head and Neck Surgery Department
Istanbul, Turkey

Opis
Ta pięknie napisana książka skupia szerokie spektrum tematów związanych z roztoczami kurzu domowego. Można ją również traktować jako biografię roztocza, obejmującą wszystkie aspekty z taksonomii i cyklu życiowego.

Cel
Posiadając czytelny i atrakcyjny format, książka ta spełnia cel autora czyli "dostarczenia danych dla wszystkich osób, którzy zaangażowani są w badania lub są zainteresowani roztoczami kurzu domowego, zawierając w jednym tomie zagadnienia systematyki, fizjologii, ekologii, epidemiologii, biochemię alergenów oraz kontrolę roztoczy i unikanie alergenów ".

Czytelnik
Ta książka adresowana jest do osób zainteresowanych roztoczami kurzu domowego i pokrewnymi alergenami.

Cechy charakterystyczne
Każdy rozdział zawiera wprowadzenie historyczne po którym następuje systematycznie zorganizowane przedstawienie dogłębnej wiedzy dotyczącej danego zagadnienia.  Niezwykłą cechą tej książki jest genialny, jasny język autora, zwłaszcza w rozdziałach dotyczących historii.  Docenianą cechą każdego rozdziału jest dobrze dobrany, inspirującej cytat ze słynnego naukowca czy poety, który odnosi się do treści rozdziału. Czytelnik będzie podróżować po ciekawych faktach, mówiących w jaki sposób złuszczająca się skóra osób starszych lub atopików, zawierająca mniej lipidów, stwarza stwarza roztoczom kurzu domowego korzystne warunki życia ,  lub, iż roztocza kurzu domowego znalezione były nawet w stacji ksomicznej Mir.  Moją ulubioną częścią książki była historia tkanin, która jest skorelowana z egzystencją roztoczy kurzu domowego.  Autor wyjaśnia tą część w następujących słowach: "mogłem pominąć historię tkanin w ogóle, ale uważam, że historia genezy ekosystemu roztoczy kurzu domowego byłaby rażąco niekompletna bez tego. Mam nadzieję, że mój krótki opis przedstawiony tutaj może służyć do stymulowania niektórych przyszłych badań. "

Ocena 
Ten wszechstronny, ale łatwy do czytania przewodnik jest wspaniałym źródłem danych i powinien się znaleźć na półce czytelników zainetersowanych roztoczami kurzu.  Wierzę, iż usatysfakcjonuje ciekawskiego czytelnika, gdyż książka zawiera wszystko, co jest znane o roztoczach do dzisiaj.