MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

Przegląd książek medycznych

Zamieszczono: Październik 2013

Landmark Papers in Allergy, Seminal Papers in Allergy with Expert Commentaries
Edytorzy:  Aziz Sheikh, Tom Platts-Mills, and Allison Worth
Edytor pomocniczy:  Stephen Holgate
2013 Oxford University Press
ISBN:  9780199651559

Cena: $82.42
Dostępne z : Amazon

Recenzent
Jaisubash Jayakumar, PhD
Research Fellow, Division of Immunology, Department of Clinical Laboratory Sciences
Senior Facilitator, School of Public Health and Family Medicine and Department of Human Biology, Faculty of Health Sciences
University of Cape Town

Opis
Ta książka przedstawia się jak to jest napisane na stronie tytułowej jako prawdziwe bogactwo kluczowych prac, które zawierają różne aspekty z dziedziny alergologii. Jest ona bardzo dobrze zorganizowana w poszczególne sekcje i dlatego łatwa do czytania. Bardzo wartościowy jest spis alfabetyczny, który jest zaprezentowany w zwartej chronologicznej formie.  

Cel
Celem tej książki jest dostarczenie czytelnikowi perspektywicznego spojrzenia na postęp, który dokonał się w dziedzinie alergologii ze szczególnym skupieniem się na drugiej połowie XX wieku jak to zostało podkreślone we wstępie przez autorów.  

Czytelnik
Ta książka jest przeznaczona dla badaczy, naukowców, klinicystów, historyków, studentów (przed i podyplomowych), wykładowców i specjalistów alergologii/immunologii oraz osób, które są dotknięte alergią.

Cechy szczególne
Ta książka podzielona jest na 5 sekcji.  Pierwsze 4 sekcje zawierają kluczowe prace alergologiczne w porządku chronologicznym. Tytuł każdego rozdziału, znajdujący się na początku każdej sekcji jest zaprezentowany jako nagłówek, stwierdzenie i prowokujące pytania, które ułatwią czytelnikowi łatwe poznanie podstaw alergologii. Komentarze napisane przez przodujących ekspertów alergologii dostarczają dobrze zbalansowane opinie zawierające naukową krytykę i osobiste refleksje. 

W mojej opinii komentarz napisany do każdego rozdziału jest przejrzysty i całkiem fascynujący jako, że przedstawia koncepcje alergologiczne, które powstały przed ponad 200 laty. Inną szczególną cechą tej ksiązki jest dokładna ocena i przeegzaminowanie najważniejszych prac naukowych, które prowadziły do systematycznego zbudowania wiedzy alergologicznej. Stwierdziłem także, że dosłowne cytaty z oryginalnych prac, które pojawiają się w niektórych komentarzach stawiają mnie w pozycji badaczy dostarczając motywację dlaczego konkretne badanie było przeprowadzone w taki a nie inny sposób. Byłem także zdumiony wkładem w rozwój tej książki, w miarę jak zagłębia się w bogactwo spostrzeżeń i przedstawia kontekst obejmujący różne aspekty alergii. Muszę przyznać, że to na pewno stymuluje własne myślenie i zawiera przydatne wskazówki określające, że przyczyna alergii jest wieloczynnikowa wyraźnie sugerując, że to jest czas dla ludzi zaangażowanych w  tej dziedzinie aby wyjść z myśleniem poza ograniczony obszar.

Umieszczenie odniesienia na końcu każdego rozdziału uzupełnia każdy komentarz i pomogło mi zidentyfikować nie tylko kluczowe dokumenty najwyższej wagi, które doprowadziły do konkretnej pracy, ale także przeanalizować dokumenty, które dotyczyły badań, którymi się osobiście interesuję.

Ocena
Ta książka jest naprawdę kompleksowa, obejmująca rozwój kamieni milowych w dyscyplinie alergologii poprzez przełomowe publikacje od XVIII do XXI wieku. Jest również absolutną przyjemnością naukową dla tych, którzy są pasjonatami zwiedzania, aktualizowania swojej wiedzy na temat alergii, a także dla tych, którzy są chętni, aby znacząco przyczynić się w tej dziedzinie.