MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

Przegląd książek medycznych

Zamieszcone: Grudzień 2013

Atopic Dermatitis - Disease Etiology and Clinical Management
Edited by Jorge Esparza-Gordillo and Itaru Dekio
Copyright 2012 The Authors and Editors
Published by InTech, 22 February 2012
ISBN: 978-953-51-0110-9
e-ISBN: 10.5772/1448

Available online from InTech
Wolny dostep
Copyright Information: Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Recenzent
Juan Carlos Aldave, MD
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
Division of Allergy and Immunology
Lima, Peru

Opis
Atopowe zapalenie skóry jest powszechną chorobą zapalną skóry z wieloma czynnikami patogenetycznymi i różnorodnymi objawami.  Częstość występowania zwiększa się na całym świecie stanowiąc istotny publiczny problem zdrowotny. Wczesna diagnoza i właściwe leczenie może znamiennie poprawić jakość życia, zapobiec poważnym komplikacjom i zmniejszyć obciążenie socjo-ekonomiczne.

Cel
Pomimo najnowszych osiągnięć w medycynie znaczna część chorych z atopowym zapaleniem skóry pozostaje niezdiagnozowanych lub nieprawidłowo leczonych.  Dodatkowa grupa chorych podaje znamienne, uciążliwe objawy nawet podczas leczenia opartego o wytyczne.  Jako próba pokonania tych problemów, powyższa książka oferuje wartościową wiedzę dotyczącą czynników patogenetycznych, narzędzi diagnostycznych i alternatyw terapeutycznych w atopowym zapaleniu skóry, które pomogą leczącemu lekarzowi skutecznie opiekować się tymi chorymi.  

Cechy szczególne
Zawartość jest zorganizowana w 4 sekcje i 22 rozdziały.  Pierwsza i druga sekcja opisuje niektóre genetyczne i środowiskowe czynniki patogenetyczne atopowego zapalenia skóry w tym (a) defekty bariery skórnej (np. defekt genu filagryny); dysregulację wrodzonej odpowiedzi odporności (np. zmniejszoną produkcję peptydów antybakteryjnych); (b) dysregulację nabytej odpowiedzi immunologicznej (np. zwiększoną odpowiedź TH2 i TH22, zmniejszoną odpowiedź komórek T regulatorowych); (c) nadmierną odpowiedź zapalną na alergeny pokarmowe (np. mleko, jaja), alergeny wziewne (np. roztocza kurzu domowego), czynniki bakteryjne (np. Staphylococcus aureus lub Malassezia sp)  lub antygeny własne (np ludzka tioredoksyna); oraz (d) nieprawidłową kolonizację skóry przez mikroorganizmy.

Trzecia sekcja dostarcza szczegółowych informacji o obecnej diagnostyce i postępowaniu w atopowym zapaleniu skóry.  Dane kliniczne i testy alergologiczne/mikrobiologiczne są podstawą diagnozy. Emolienty I leki przeciwzapalne pozostają najważniejszymi filarami terapeutycznymi.  

Ostatnia sekcja opisuje nowe alternatywy terapeutyczne w atopowym zapaleniu skóry.  Futurystyczne podejście do postępowania w atopowym zapaleniu skóry i nawet jego zapobiegania polega na selekcjonowaniu chorych według markerów klinicznych, laboratoryjnych, histologicznych i genetycznych, które pozwoliłyby leczącemu lekarzowi zastosowanie zindywidualizowanego podejścia.    

Ocena i czytelnik
Ta obszerna praca przeglądowa czynników patogenetycznych, epidemiologicznych, diagnostycznych i leczniczych w atopowym zapaleniu skóry dostarcza praktycznych informacji dla lekarzy ogólnych, pediatrów, dermatologów, badaczy i studentów zainteresowanych tą chorobą.