MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Instagram: World Allergy Organization
Back to Top

Przegląd książek medycznych

Zamieszczone: Styczeń 2014

Alergia na leki
Aspekty kliniczne, diagnostyka, mechanizmy, powiązania struktura-aktywność
By Brian A. Baldo, Nghia H. Pham
2013 Springer Science+Business Media, LLC
ISBN: 978-1-4614-7260-5 (print)
ISBN: 978-1-4614-7261-2 (online)
DOI:10.1007/978-1-4614-7261-2

Cena: $199.00 / €160.64 / Ł136.50
Dostępne z: Springer

Recenzent
Juan Carlos Aldave, MD
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
Division of Allergy and Immunology
Lima, Peru

Opis

Termin "alergia lek" obejmuje kilka rodzajów immunologicznym reakcji wobec leków lub ich metabolitów i może dotyczyć do 2% populacji i 20% pacjentów hospitalizowanych. Większość reakcji nie da się przewidzieć, mogą one wystąpić w ciągu kilku minut do kilku tygodni lub miesięcy od ekspozycji na lek i mogą się wahać od łagodnych do krytyczne. Częstość występowania alergii na leki wzrosła na całym świecie, co stanowi ważną przyczynę chorobowości i śmiertelności oraz znaczny problem zdrowia publicznego. Odpowiednie postępowanie z pacjentami z alergią na leki może znacznie poprawić jakość życia, spowodować uniknięcie poważnych powikłań, i zmniejszyć obciążenie społeczno-ekonomiczne.

Cel

Pomimo ostatnich postępów w medycynie, znaczna część pacjentów z alergią na leki pozostaje nierozpoznana lub niewłaściwie leczona. Dodatkowa grupa osób fałszywie oznakowanych jako "uczulony na leki", niepotrzebnie pogarsza jakość życia. Jako potrzebę przezwyciężenia tych problemów, obecna książka oferuje cenną wiedzę w zakresie mechanizmów, aspektów klinicznych, metod diagnostycznych oraz podejścia terapeutycznego w alergii na leki, które pomogą opiekującemu się lekarzowi skutecznie diagnozować i leczyć tych chorych.

Cechy szczególne

Treść książki jest podzielona na 14 rozdziałów. Rozdział pierwszy opisuje ogólne aspekty i definicje o działaniach niepożądanych leków, w tym alergii. Rozdział drugi wyjaśnia klasyfikację nadwrażliwości na leki, które to mechanizmy są opisane w rozdziale 3. Tradycyjne i nowe metody diagnostyczne w alergii na leki są weryfikowane w liczbie rozdziale 4, w tym wskazania, zalety i ograniczenia testów skórnych, testów in vitro i prowokacji lekowych.  Należy podkreślić, że prawidłowa diagnoza ma kluczowe znaczenie dla leczenia i zapobiegania alergii na leki. Wreszcie, rozdziały 5 do 14 dostarczają informacji o uczuleniu na antybiotyki beta-laktamowe, inne leki przeciwbakteryjne, leki i inne środki do znieczulenia i chirurgii, opioidowe leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, środki kontrastowe, biologiczne, kortykosteroidy, środki chemioterapeutyczne oraz inhibitory pompy protonowej. Punkty zbiorcze na końcu każdego rozdziału stanowią wyjątkową cechą tej książki.

Ocena i czytelnik

Jako kompleksowy przegląd mechanizmów, objawów klinicznych i metod diagnostycznych w alergii na leki dostarcza cennych i praktycznych informacji dla każdego lekarza zainteresowanego tym schorzeniem.