MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO REVIEWS – July 2011

PRZEGLĄD PRASY – SELEKCJA EDYTORA

 

Co miesiąc jako serwis przeznaczony dla członków WAO i innych czytelników edytor wybiera ostatnio opublikowane artykuły według ich znaczenia dla klinicystów leczących chorych na astmę i choroby alergiczne/immunologiczne. Proszę spojrzeć na przedstawione poniżej przeglądy publikacji wybranych przez Juan Carlos Ivancevich, MD, WAO Web Editor-in-Chief, and Phillip Lieberman, MD, WAO Reviews Editor.

 

1. Ponowna ocena stosowania rękawic lateksowych w praktyce klinicznej.

Palosuo T, Antoniadou I, Gottrup F et al. Latex Medical Gloves: Time for a Reappraisal. International Archives of Allergy and Immunology 2011; 156(3):234-246.

Full text, free access Link: http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?typ=fulltext&file=000323892

Komentarz edytora: Stosowanie rękawic o niskiej zawartości białek, mało-alergizujących i bez talku jest związane ze znaczną redukcją częstości występowania reakcji alergicznych typu I wobec alergenów lateksu wśród pracowników ochrony zdrowia.

 

2. Odpowiedź eozynofilowa: groźne i niszczące powikłanie wstawienia stentu.

Kounis NG, Giannopoulos S, Tsigkas GG et al. Eosinophilic responses to stent implantation and the risk of Kounis hypersensitivity associated coronary syndrome. International Journal of Cardiology 2011; Article in Press

Abstract Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527311004657

Komentarz edytora: Stenty zawierające substancje przeciwkrzepliwe zawierają metale i leki, które tworzą złożone antygeny powodujące przewlekłe zapalenie w tętnicach wieńcowych mogące powodować zespół Kounisa i zakrzep w stencie.

 

3. Powiązanie pomiędzy reakcją nadwrażliwości typu IV a rakiem.

Engkilde K, Thyssen JP, Menné T et al. Association between cancer and contact allergy: a linkage study. BMJ Open July 2011 [doi:10.1136/bmjopen-2011-000084]

Full text, open access Link: http://bmjopen.bmj.com/content/early/2011/06/15/bmjopen-2011-000084.full

Komentarz edytora: Powiązanie pomiędzy rakiem a chorobami nowotworowymi wykazuje głównie odwrotną korelację. Te powiązanie jest postulowane ze względu na fakt, iż mechanizmy immunologiczne leżące u podstaw atopii mogą być aktywne w nadzorze immunologicznym.

 

4. Porównanie statusu alergicznego pomiędzy niemowlętami żywionymi konwencjonalnymi preparatami mleka krowiego a niemowlętami otrzymującymi częściowo zhydrolizowane preparaty lub preparaty sojowe.

Lowe AJ, Hosking CS, Bennett CM et al. Effect of a partially hydrolyzed whey infant formula at weaning on risk of allergic disease in high-risk children: A randomized controlled trial. The Journal of Allergy and Clinical Immunology June 2011; Article in Press [doi: 10.1016/j.jaci.2010.05.006]

Abstract Link: http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2810%2900740-2/abstract

Komentarz edytora: Pomimo rekomendacji do stosowania preparatów częściowo zhydrolizowanego mleka aby zapobiec alergii we wczesnym dzieciństwie, to badanie pokazuje, że ani częściowo zhydrolizowane preparaty mleka ani preparaty sojowe nie zapobiegły rozwojowi alergii.

 

5. Czynniki z wczesnego okresu życia a rozwój zapalenia błony śluzowej nosa w Europie.

Matheson MC, Dharmage SC, Abramson MC et al. Early-life risk factors and incidence of rhinitis: Results from the European Community Respiratory Health Study-an international population-based cohort study. The Journal of Allergy and Clinical Immunology July 2011; Article in Press [doi: 10.1016/j.jaci.2011.05.039]

Abstract Link: http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2811%2900865-7/abstract

Komentarz edytora: To duże badanie europejskiej populacji dostarcza dowodów na powiązanie płci z zapaleniem błony śluzowej nosa u chorych atopowych i na to, iż pewne ekspozycje w wieku dziecięcym mogą wpłynąć na rozwój zapalenia błony śluzowej nosa w różnych okresach życia.

 

The remaining Editor’s Choice selections can be found at the WAO website: http://www.worldallergy.org/journal_reviews/0711.php

Translations of WAO Reviews electronic newsletters are also available on the WAO Reviews and News section of the website: http://www.worldallergy.org/reviews.php.