MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO REVIEWS – August 2011

PRZEGLĄD PRASY – SELEKCJA EDYTORA

Co miesiąc jako serwis przeznaczony dla członków WAO i innych czytelników edytor wybiera ostatnio opublikowane artykuły według ich znaczenia dla klinicystów leczących chorych na astmę i choroby alergiczne/immunologiczne. Proszę spojrzeć na przedstawione poniżej przeglądy publikacji wybranych przez Juan Carlos Ivancevich, MD, WAO Web Editor-in-Chief, and Phillip Lieberman, MD, WAO Reviews Editor.

 

1. Molekularne podstawy swoistości antagonistów receptora histaminowego H1.

Shimamura T, Shiroishi M, Weyand S et al. Structure of the human histamine H1 receptor complex with doxepin. Nature 2011; 475(7354):65-70.

Streszczenie: http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7354/full/nature10236.html

Komentarz edytora: Wiedza o tym jak dokładnie, na poziomie molekularnym histamine i antagoniści histaminy wiążą się z receptorem H1 może pozwolic na skonstruowanie leków przeciwhistaminowych Ątrzeciej generacji”, które będa miały większy potencjał zminimalizowania objawów ubocznych.

 

2. Rola epigenetyki w alergii pokarmowej dostarcza wgląd w mechanizmy etiologiczne i biologiczne tych chorób. †

Tan THT, Ellis JA, Saffery R et al. The role of genetics and environment in the rise of childhood food allergy. Clinical & Experimental Allergy 2011; early view; doi: 10.111/j.1365-2222.2011.03823.x.

Streszczenie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2222.2011.03823.x/abstract

Komentarz edytora: Jest to wspaniała praca przeglądowa obecnego stanu wiedzy o genetyce i czynnikach środowiskowych mających wpływ na rozwój alergii pokarmowych. Ta praca podsumowuje rolę jaka odgrywa epigenetyka w tym aspekcie.

 

3. Siła placebo i fikcyjnej terapii na percepcję pacjentów. Nie stwierdzono różnicy w ocenianej przez chorych poprawie w odpowiedzi na albuterol w porównaniu z placebo lub terapią fikcyjną, chociaż tylko albuterol poprawiał funkcję płuc. †

Wechsler ME, Kelley JM, Boyd IOE et al. Active Albuterol or Placebo, Sham Acupuncture, or No Intervention in Asthma. New England Journal of Medicine 2011; 365(2):119-126.

Preview: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1103319

Komentarz edytora: W astmie trudno jest ustalić, czy odpowiedź na leczenie przy użyciu placebo różni się od naturalnych fizjologicznych zmian, które zachodzą bez leczenia.† Z tego powodu koniecznym może być dołączanie nie leczonej grupy kontrolnej w badaniach dotyczących terapii astmy. Albuterol wziewny lek bronchodylatacyjny powoduje znamienną i mierzalną poprawę funkcji płuc i dostarcza dobry model do oceny efektów placebo w astmie.

 

4. Komitet Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Europejskiego Towarzystwa Radiologii Urologicznej dokonało przeglądu literatury dotyczącej późnyxh reakcji niepożądanych na donaczyniowo podane jodowe środki i uaktualnili ich wytyczne.

Bellin MF, Stacul F, Webb JAW et al. Late adverse reactions to intravascular iodine based contrast media: an update. European Radiology 2011; online first; doi: 10.1007/s00330-011-2200-9.

Streszczenie: http://www.springerlink.com/content/54411n277798t2v5/

Komentarz edytora: Testy płatkowe i śródskórne z odczytem późnym mogą być użyteczne do potwierdzenia etiologii i prawdopodobnie mechanizmów powstawania późnych reakcji skórnych na środki kontrastowe. Te testy mogą także wyjaśnić powiązania reakcji krzyżowych pomiędzy różnymi środkami kontrastowymi.

 

5. Komponenta zapalenia systemowego w astmie neutrofilowej. †

Baines KJ, Simpson JL, Woodet LG et al. Systemic upregulation of neutrophil {alpha}-defensins and serine proteases in neutrophilic asthma. Thorax 2011; online first; doi: 10.1136/thx.2010.157719.

Streszczenie: http://thorax.bmj.com/content/early/2011/07/23/thx.2010.157719.abstract

Komentarz edytora: Ocena komponenty zapalenia systemowego w astmie może pozwolić na rozróżnienie pomiędzy fenotypem neutrofilowym a pozostałymi fenotypami astmy i poprawić nasze rozumienie różnych mechanizmów leżących u jej podstaw.

 

6. Jednoczesne występowanie dwóch pozornie sprzecznych chorób łuszczycy i wyprysku.

Eyerich S, Onken AT, Weidinger S et al. Mutual Antagonism of T Cells Causing Psoriasis and Atopic Eczema. New England Journal of Medicine 2011; 365(3):231-238.

Podgląd: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1104200

Komentarz edytora: Autorzy opisują 3 chorych u których różne subpopulacje komórek T naciekają ten sam organ: komórki Th1 i Th17 w łuszczycy i komórki Th2 w wyprysku atopowym.

 

7. Alergiczne zapalenie błony śłuzowej nosa: często ignorowane, niedodiagnozowane, błędnie diagnozowane i błędnie leczone.

Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G et al. Allergic rhinitis. The Lancet 22 July 2011; early online publication; doi: 10.1016/S0140-6736(11)60130-X.

Streszczenie: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2960130-X/abstract

Komentarz edytora: Wspaniała, zwięzła i wyczerpująca praca przeglądowa współczesnej wiedzy o alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.

 

8. Przewlekły, zlokalizowany lub nawet uogólniony świąd jest cechą szczególną atopowego zapalenia skóry.

Hong J, Buddenkotte J, Berger TG et al. Management of itch in atopic dermatitis. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery 2011; 30(2):71-86.

Streszcenie: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1085562911000575

Komentarz edytora: Pełny przegląd o tym jak możemy pomóc naszym pacjentom chorym na atopowe zapalenie skóry aby zmniejszyć świąd.

 

9. Przeciwzapalne działanie apocyniny w mysim modelu astmy.

Kim SY, Moon KA, Jo HY et al. Anti-inflammatory effects of apocynin, an inhibitor of NADPH oxidase, in airway inflammation. Immunology and Cell Biology 28 June 2011; advanced online publication; doi: 10.1038/icb.2011.60.

Streszczenie: http://www.nature.com/icb/journal/vaop/ncurrent/abs/icb201160a.html

Komentarz edytora: Apocynina, skuteczny inhibitor oksydazy NAPDH mogłaby być kandydatem na lek do stosowania w chorobach zapalnych płuc związanych ze stresem oksydacyjnym.

 

10. Krótko- i długo-terminowa kontrola astmy w celu oceny wyników leczenia.

Koster ES, Raaijmakers JAM, Vijverberg SJH et al. Limited agreement between current and long-term asthma control in children: the PACMAN cohort study. Pediatric Allergy and Immunology 2011; early view; doi: 10.1111/j.1399-3038.2011.01188.x.

Streszczenie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2011.01188.x/abstract

Komentarz edytora: Zgodność pomiędzy krótko- i długo-terminową kontrolą astmy jest ograniczona, więc ważne jest aby oceniać kontrolę astmy w dłuższym okresie czasu zarówno z punktu widzenia naukowego jak i codziennej praktyki.

 

11. Interakcja czynników genetycznych z płcią i ich efekty na ryzyko rozwoju astmy u dzieci.

Loisel DA, Tan Z, Tisler CJ et al. IFNG genotype and sex interact to influence the risk of childhood asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011 28(3):524-531.

Streszczenie: http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2811%2900987-0/abstract

Komentarz edytora: Polimorfizmy IFNG są związane z występowaniem astmy u dzieci w sposób zależny od płci. Te oddziaływanie było ograniczone do dzieci, które doświadczyły napadów świszczącego oddechu z powodu infekcji wirusowych układu oddechowego.†

 

12. Ekstrakt roztoczy kurzu domowego wpływa na zachowanie się komórek mięśni gładkich oskrzeli u chorych na astmę.

Miglino N, Roth M, Tamm M et al. House dust mite extract downregulates C/EBPα in asthmatic bronchial smooth muscle cells. European Respiratory Journal 2011; 38(1):50-58.

Stresczenie: http://erj.ersjournals.com/content/38/1/50.abstract

 

Komentarz edytora:† Roztocza kurzu domowego są w stanie wywołać odpowiedź immunologiczną i indukować przebudowę oskrzeli jako wynik bezpośredniego oddziaływania na komórki płuc, niezależnie od kompartmentu immunologicznego. †

 

13. Ocena chorych z miejscowym zapaleniem błony śluzowej nosa na wiele uczulających alergenów.

 

Rondón C, Campo P, Herrera R et al.† Nasal allergen provocation test with multiple aeroallergens detects polysensitization in local allergic rhinitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology 25 July 2011; online ahead of print; doi: 10.1016/j.jaci.2011.06.012

Streszczenie: http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2811%2900963-8/abstract

Komentarz edytora: Test donosowej prowokacji alergenowej stosując wiele alergenów był użyteczny do zróżnicowania pomiędzy miejscowym alergicznym a nie-alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i do zidentyfikowania chorych uczulonych na jeden lub wiele alergenów.

 

14. Powiązanie pomiędzy poziomem IgA w ślinie a późnym wystąpieniem świszczącego oddechu u dzieci.

Sandin A, Björkstén B, Böttcher MF et al. High salivary secretory IgA antibody levels are associated with less late-onset wheezing in IgE-sensitized infants. Pediatric Allergy and Immunology 2011; 22(5):477-481.

Streszcenie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2010.01106.x/abstract ]

Komentarz edytora: To badanie potwierdza protekcyjne działanie IgA w ślinie na rozwój objawów astmatycznych u dzieci.

 

15. Znaczne zaburzenia równowagi pomiędzy stosunkiem komórek Th1/Th2 i Th17/Treg u chorych na astmę alergiczną.

Shi YH, Shi GCh, Wan HY et al. Coexistence of Th1/Th2 and Th17/Treg imbalances in patients with allergic asthma. Chinese Medical Journal 2011; 124(13):1951-1956.

Pełny tekst: http://www.cmj.org/Periodical/PaperList.asp?id=LW201174519858706205

Komentarz edytora: Autorzy stwierdzili nadmierną odpowiedź komórek Th17 i niedobór komórek Treg u chorych na umiarkowaną i ciężką astmę. Te zaburzenie równowagi stosunku komórek Th17/Treg wpływa zarówno na ciężkość jak i na kontrolę astmy.

 

Pozostałe wybory edytora można znaleźć na stronach WAO: http://www.worldallergy.org/journal_reviews/0811.php

Tłumaczenia Przeglądów WAO są także dostępne na stronach WAO Reviews and News: http://www.worldallergy.org/reviews.php.