MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO REVIEWS – September 2011

PRZEGLĄD PRASY – SELEKCJA EDYTORA

 

Co miesiąc jako serwis przeznaczony dla członków WAO i innych czytelników edytor wybiera ostatnio opublikowane artykuły według ich znaczenia dla klinicystów leczących chorych na astmę i choroby alergiczne/immunologiczne. Proszę spojrzeć na przedstawione poniżej przeglądy publikacji wybranych przez Juan Carlos Ivancevich, MD, WAO Web Editor-in-Chief, and Phillip Lieberman, MD, WAO Reviews Editor.

 

1. Szybkie odczulanie na leki jako bezpieczna i skuteczna metoda postępowania w alergii na leki.  

Liu A, Fanning L, Chong H et al. Desensitization regimens for drug allergy: state of the art in the 21st century. Clinical & Experimental Allergy 2011; Early View.

Streszczenie (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2222.2011.03825.x/abstract)

Komentarz edytora: Wspaniała praca przeglądowa dyskutująca literaturę z ostatnich 10 lat dotyczącą odczulania na leki w kontekście doświadczenia autorów z Brigham and Women’s Hospital Desensitization Program.

 

2. Kluczowe podgrupy komórek prezentujących antygen zaangażowane w wychwyt antygenu/alergenu i indukcję tolerancji podczas podjęzykowej swoistej-alergenowo immunoterapii.

Mascarell L, Saint-Lu N, Moussu H et al. Oral macrophage-like cells play a key role in tolerance induction following sublingual immunotherapy of asthmatic mice. Muscosal Immunology 2011; July 20 (doi.10.1038/mi.2011.28).

Streszczenie (http://www.nature.com/mi/journal/vaop/ncurrent/full/mi201128a.html)

Komentarz edytora: U myszy spośród różnych podgrup komórek prezentujących antygen komórki podobne do makrofagów odgrywają kluczową rolę w indukcji tolerancji podczas podjęzykowej, alergenowo-swoistej immunoterapii.

 

3. Indukowane ludzkim rinowirusem zasotrzena astmy są związane z zapaleniem neutrofilowym.  

Denlinger LC M.D., Sorkness RL, Lee WM Ph.D et al. Lower airway rhinovirus burden and the seasonal risk of asthma exacerbation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2011; August 3, Published ahead of print (doi.10.1164/rccm.201103-05850C).

Streszczenie (http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/201103-0585OCv1)

Komentarz edytora: Chociaż autorzy ustalili, że ludzki rinowirus jest bardzo częstą przyczyną zaostrzeń astmy u dorosłych, pozostaje do wyjaśnienia jak infekcja oddziaływuje na zapalenie alergiczne. Natura tych interakcji pozostaje szerokim polem do badań.

 

Pozostałe wybory edytora można znaleźć na stronach WAO: http://www.worldallergy.org/journal_reviews/0911.php

Tłumaczenia Przeglądów WAO są także dostępne na stronach WAO Reviews and News: http://www.worldallergy.org/reviews.php.