MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO REVIEWS – October 2011

PRZEGLĄD PRASY – SELEKCJA EDYTORA

 

Co miesiąc jako serwis przeznaczony dla członków WAO i innych czytelników edytor wybiera ostatnio opublikowane artykuły według ich znaczenia dla klinicystów leczących chorych na astmę i choroby alergiczne/immunologiczne. Proszę spojrzeć na przedstawione poniżej przeglądy publikacji wybranych przez Juan Carlos Ivancevich, MD, WAO Web Editor-in-Chief, and Phillip Lieberman, MD, WAO Reviews Editor.

 

1. Nowe determinanty farmakogenetyczne odpowiedzi na wziewne glikokortykosteroidy.

Tantisira KG, Lasky-Su J, Harada M, Murphy A, Litonjua AA et al. Genomewide Association between GLCCI1 and Response to Glucocorticoid Therapy in Asthma. New England Journal of Medicine 2011; 365:1173-1183.

Podgląd ( http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0911353

Komentarz edytora: Czynnościowy SNP, rs37973, która zmniejsza ekspresję

GLCCI1, gen wpływający na odpowiedź farmakologiczna na wziewne glikokortykosteroidy, powoduje zmniejszoną odpowiedź na wziewne glikokortykosteroidy u chorych na astmę.

 

2. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok związane z biofilmem Staphylococcus aureus.

Foreman A, Holtappels G, Psaltis AJ, Jervis-Bardy J, Field J, Wormald PJ, Bachert C. Adaptive immune responses in Staphylococcus aureus biofilm–associated chronic rhinosinusitis. Allergy 2011; 66(11):1449-1456.

Streszczenie (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2011.02678.x/abstract)

Komentarz edytora: To interesujące badanie pokazuje powiązania pomiędzy biofilmem gronkowca a odpowiedzią immunologiczną TH2 w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok, potwierdzające wcześniejsze przypuszczenia. Potrzebne są dalsze badania aby wyjaśnić zależność przyczynowo-skutkową. 

 

3. Przyczynowa rola uczulenia alergicznego w wystąpieniu świszczącego oddechu I rozwoju astmy.

Jackson DJ, Evans MD, Gangnon RE, Tisler CJ, Pappas TE et al. Evidence for a Causal Relationship Between Allergic Sensitization and Rhinovirus Wheezing in Early Life. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2011; published online ahead of print on September 29, 2011 as doi.10.1164/rccm.201104-0660OC.

Streszczenie (http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/201104-0660OCv1)

Komentarz edytora: Stosując model badania dynamicznego w dobrze scharakteryzowanej kohorcie urodzeniowej, autorzy jasno wykazali, że uczulenie alergiczne zwiększa ryzyko napadów świszczącego oddechu indukowanych rinowisusem (HRV).  W celu udowodnienia przyczynowo-skutkową zależność trzeba by zapobiec lub modyfikować uczulenie we wczesnym okresie życia i wykazać mniejsze ryzyko występowania świszczącego oddechu indukowanego HRV.

 

Pozostałe wybory edytora można znaleźć na stronach WAO: http://www.worldallergy.org/journal_reviews/1011.php

Tłumaczenia Przeglądów WAO są także dostępne na stronach WAO Reviews and News: http://www.worldallergy.org/reviews.php.