MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO REVIEWS – November 2011

PRZEGLĄD PRASY – SELEKCJA EDYTORA

Co miesiąc jako serwis przeznaczony dla członków WAO i innych czytelników edytor wybiera ostatnio opublikowane artykuły według ich znaczenia dla klinicystów leczących chorych na astmę i choroby alergiczne/immunologiczne. Proszę spojrzeć na przedstawione poniżej przeglądy publikacji wybranych przez Juan Carlos Ivancevich, MD, WAO Web Editor-in-Chief, and Phillip Lieberman, MD, WAO Reviews Editor.

 

1. Sto lat postępu od pierwszego opisu fizjologicznej i patologicznej roli histaminy i 70 lat od wprowadzenia leków przeciwhistaminowych do użytku klinicznego.

Simons FER, Simons KJ. Histamine and H1-antihistamines: Celebrating a century of progress. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011; published online before print, 31 October 2011 (10.1016/j.jaci.2011.09.005).

Streszczenie (http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2811%2901408-4/abstract)

Komentarz edytora: Jest to wspaniała praca przeglądowa, która omawia fizjologiczne efekty histaminy i klinicznie istotne informacje o molekularnych mechanizmach działania leków przeciwhistaminowych jako odwrotnych agonistów z działaniem immunoregulacyjnym. 

 

2. Częstość uczulenia na czynniki związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek w kilku krajach Afryki, Azji, Australii, Europy Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Środkowego Wschodu i Turcji.

Katelaris CH, Lee BW, Potter PC, Maspero JF, Cingi C et al. Prevalence and diversity of allergic rhinitis in regions of the world beyond Europe and North America. Clinical & Experimental Allergy. 2011; Early View (doi: 10.1111/j.1365-2222.2011.03891.x).

Streszczenie (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2222.2011.03891.x/abstract)

Komentarz edytora: Autorzy dokonali przeglądu czynników wywołujących związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (AR) lub alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (AR/C) w krajach poza Europą Zachodnia i Ameryką Północną. Ich odkrycia sugerują, że istnieje większa różnorodność w występowaniu AR lub AR/C w populacjach tych regionów w porównaniu z USA i Europą. Ta praca dostarcza wyczerpującą bazę danych ważnych alergenów i czynników wyzwalających, które najprawdopodobniej wpływają na częstość i objawy AR w tych regionach, gdzie częstość AR wzrasta. 

 

3. Rekomendacje stosowania punktowych testów skórnych w diagnostyce alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz astmy w codziennej praktyce.

Bousquet J, Heinzerling L, Bachert C, Papadopoulus NG, Bousquet PJ et al. Practical guide to skin prick tests in allergy to aeroallergens. Allergy 2011; Early View (doi: 10.1111/j.1398-9995.2011.02728.x).

Streszczenie (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2011.02728.x/abstract)

Komentarz edytora: Ten kieszonkowy przewodnik jest wynikiem konsensusu osiągniętego pomiędzy członkami Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) i Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). Te rekomendacje przedstawiają metodologię i interpretację testów skórnych, stosowane ekstrakty alergenowe jak również wskazania w różnych sytuacjach klinicznych w tym w pediatrii i w krajach rozwijających się.

 

Pozostałe wybory edytora można znaleźć na stronach WAO: http://www.worldallergy.org/journal_reviews/1111.php

Tłumaczenia Przeglądów WAO są także dostępne na stronach WAO Reviews and News: http://www.worldallergy.org/reviews.php.