MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO REVIEWS – December 2011

PRZEGLĄD PRASY – SELEKCJA EDYTORA

 

Co miesiąc jako serwis przeznaczony dla członków WAO i innych czytelników edytor wybiera ostatnio opublikowane artykuły według ich znaczenia dla klinicystów leczących chorych na astmę i choroby alergiczne/immunologiczne. Proszę spojrzeć na przedstawione poniżej przeglądy publikacji wybranych przez Juan Carlos Ivancevich, MD, WAO Web Editor-in-Chief, and Phillip Lieberman, MD, WAO Reviews Editor.

 

1. Zdolność ekstraktu roztoczy kurzu domowego (HDM) do zmiany odpowiedzi obronnej i funkcji jako bariery nabłonka.

Post S, Nawijn MC, Hackett TL, Baranowska M, Gras R, van Oosterhout AJM, Heijink IH. The composition of house dust mite is critical for mucosal barrier dysfunction and allergic sensitisation. Thorax 2011; published online first 13 December 2011 (doi.10.1136/thoraxjnl-2011-20066)

Streszczenie (http://thorax.bmj.com/content/early/2011/12/12/thoraxjnl-2011-200606.abstract)

Komentarz edytora: Aktywność proteaz serynowo/cysternowych nie jest krytyczna do zniszczenia funkcji nabłonka jako bariery i wywołania pro-zapalnej odpowiedzi na ekstrakt roztoczy kurzu domowego. Odpowiedź obronna oraz funkcja jako bariery nabłonka są ściślej związane z uczuleniem alergicznym.

 

2. Podwyższone poziomy kwasu 12-hydroksy-eikozatetraenowego (12-HETE) w zespole Churg-Strauss.

Szczeklik W, Sanak M, Mastalerz L, Sokolowska BM, Gielicz A, Soja J, Kumik J, Musial J, Szczeklik A. 12-hydroxy-eicosatetraenoic acid (12-HETE): a biomarker of Churg-Strauss syndrome. Clinical & Experimental Allergy 2011; Accepted Article 13 December 2011 (doi.10.1111/j.1365-2222.2011.03943.x/abstract)

Streszczenie (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2222.2011.03943.x/abstract)

Komentarz edytora: Kondensat powietrza wydychanego i płyn płukania pęcherzykowo-oskrzelowego od chorych z zespołem Churg-Strauss (CSS)wykazały znaczne podwyższenie poziomów 12-HETE, różnicując w ten sposób ten zespół od astmy i zespołu hipereozynofilowego. Dlatego też, 12-HETE jest potencjalnie biomarkerem różnicującym CSS.

 

3. Rozszyfrowanie zapalnych powiązań, które są aktywowane podczas astmy indukowanej wirusem.

Bosco A, Ehteshami S, Panyala S, Martinez FD. Interferon regulatory factor 7 is a major hub connecting interferon-mediated responses in virus-induced asthma exacerbations in vivo. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011; Article in Press 24 November 2011 (doi.10.1016/j.jaci.2011.10.038).

Streszczenie (http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2811%2901734-9/abstract)

Komentarz edytora: Zidentyfikowano sieć genetycznych powiązań związanych z zaostrzeniami astmy indukowanymi przez infekcję picornawirusami i określono, iż zaangażowane w tej odpowiedzi jest szereg szlaków odpowiedzi wrodzonej, które mogą stać się celami nowych terapii.

 

4. Zrozumienie pojęcia świszczący oddech” przez rodziców i pracowników ochrony zdrowia.

Fernandes RM, Robalo B, Calado C, Medeiros S, Saianda A, Figueira J, Rodrigues R et al. The multiple meanings of "wheezing": a questionnaire survey in Portuguese for parents and health professionals. BMC Pediatrics 2011; 11:112 12 December 2011 (doi.10.1186/1471-2431-11-112).

Wstępne streszczenie (http://www.biomedcentral.com/1471-2431/11/112/abstract)

Wstępny PDF (http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2431-11-112.pdf)

Komentarz edytora: Ten portugalski kwestionariusz odkrył, iż pojęcie świszczący oddech może mieć wiele znaczeń. Wpływ na interpretację tego pojęcia mają poziom edukacji, obecność chorób układu oddechowego i lokalna terminologia, co sugeruje konieczność bardziej precyzyjnego pytania w kwestionariuszach oraz dodatkowych obiektywnych pomiarów stosowanych do celów epidemiologicznych.

 

5. Seminarium o alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.

Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G, Scadding G. Allergic rhinitis. The Lancet 2011; 378(9809): 2112-2122 (doi.10.1016/S0140-6736(11)60130-X).

Streszczenie (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2960130-X/abstract)

Komentarz edytora: Zwięzłe, jednak wyczerpujące streszczenie istotnych aspektów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i jego znaczenie epidemiologiczne, współwystępujące choroby, odpowiedź na leczenie i immunoterapię.

 

Pozostałe wybory edytora można znaleźć na stronach WAO: http://www.worldallergy.org/journal_reviews/1211.php

Tłumaczenia Przeglądów WAO są także dostępne na stronach WAO Reviews and News: http://www.worldallergy.org/reviews.php.