MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Luty 2012

Artykuły są selekcjonowane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

 

1. Ekspozycja nosowa na pyłki podczas sezonów alergicznych prowadzi do zapalenia błony śluzowej zarówno nosa jak i zatok.

Baroody FM, Mucha SM, deTineo M, Naclerio RM. Evidence of maxillary sinus inflammation in seasonal allergic rhinitis. Otolaryngology - Head and Neck Surgery. 1 February 2012 [Epub ahead of print] (doi: 10.1177/0194599811435972).

Abstract

Komentarz edytora: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa było często powiązane z ostrym i przewlekłym zapaleniem zatok. Teraz autorzy prezentują po raz pierwszy dowód na rozwój zarówno zapalenia błony śluzowej nosa jak i zatok podczas sezonu alergicznego umacniając powiązanie pomiędzy alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok.

 

2. Badania immunoterapii alergenowej pokazują większą skuteczność kliniczną u chorych z ciężkimi objawami w porównaniu z chorymi na łagodniejszą postać choroby.

Howarth P, Malling HJ, Molimard M. Analysis of allergen immunotherapy studies shows increased clinical efficacy in highly symptomatic patients. Allergy2012; 67(3): 321-3217.

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy zaprojektowali nową metodę oceny skuteczności alergenowo swoistej immunoterapii w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i radzą stosowanie tej metody w przyszłych badaniach skuteczności immunoterapii.

 

3. Internetowa baza danych Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności: Pospolity zmienny niedobór odporności jest najczęstszy, a selektywny niedobór immunoglobuliny A drugi co do częstości.

Gathmann B, Binder N, Ehl S, Kindle G, the ESID Registry Working Party. The European internet-based patient and research database for primary immunodeficiencies: update 2011. Clinical & Experimental Immunology 2012; 167(3): 479-491.

Abstract

Komentarz edytora: Od 2004 roku Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności stworzyło ogólnoeuropejski rejestr pierwotnych niedoborów odporności, jako wspólną platformę narodowych rejestrów, w tym Francji, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Czech.  Ten artykuł pokazuje szczegóły niektórych z tych odkryć.

 

4. Podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI) u młodych astmatyków jest powiązany ze zwiększoną konsumpcją steroidów i liczbą wizyt na oddziałach pomocy doraźnej.

Black MH, Smith N, Porter AH, Jacobsen SJ, Koebnick C. Higher prevalence of obesity among children with asthma. Obesity Advance online publication, 17 January 2012.

Full Text, Open

Komentarz edytora: W tym dużym, populacyjnym, przekrojowym badaniu nadwaga, umiarkowana lub duża otyłość były powiązane ze zwiększoną częstością astmy, które to powiązania różniły się w zależności od rasy i grupy etnicznej.    

 

5. Suplementacja ekstensywnie zhydrolizowanych preparatów kazeiny bakteriami Lactobacillus GG wpływa na rozwój tolerancji na mleko krowie u niemowląt.

Berni Canani R, Nocerino R, Terrin G, Coruzzo A, Cosenza L et al. Effect of Lactobacillus GG on tolerance acquisition in infants with cow's milk allergy: A randomized trial. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 129(2): 580-582.

Full Text, Open

Komentarz edytora: Suplementacja ekstensywnie zhydrolizowanych preparatów kazeiny bakteriami Lactobacillus GG przyspiesza u niemowląt rozwój tolerancji na białka mleka krowiego.  Wszyscy chorzy spożywali regularne dzienne dawki mleka krowiego nie wykazując objawów związanych z alergią mleka krowiego przez 6 miesięcy po uzyskanym ujemnym wyniku podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próby prowokacyjnej, odkrycie sugerujące utrzymywanie się tolerancji. 

 

6. Powiązanie pomiędzy odpornością wrodzoną a przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok.

van Drunen CM, Mjösberg JM, Segboer CL, Cornet ME, Fokkens WJ. Role of innate immunity in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis: Progress and new avenues. Current Allergy and Asthma Reports 5 February 2012 (doi: 10.1007/s11882-012-0249-4).

Full Text, Open

Komentarz edytora: Wspaniała praca przeglądowa, która uaktualnia naszą wiedzę o immunologicznym aspekcie patofizjologii przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok i umiejscawia wrodzoną odporność jako ważny czynnik w rozwoju tych zaburzeń, które powinny być spostrzegane jako pojedynczy zespół chorobowy.

 

7. Mechanizmy tolerancji pokarmowej.

Pabst O and Mowat AM. Oral tolerance to food protein. Mucosal Immunology Advance online publication, 8 February 2012-02-16 (doi:10.1038/mi.2012.4)

Full Text, Open
Full Text PDF

Komentarz edytora: Interesująca i obszerna praca przeglądowa, która uaktualnia wiedzę o anatomicznych podstawach wychwytu i rozpoznawania antygenu w tolerancji pokarmowej i podkreśla możliwe mechanizmy leżące u podstaw immunosupresji.

 

8. Powiązania atopowego zapalenia skóry z uczuleniem kontaktowym.

Thyssen JP, Linneberg A, Engkilde K, Menné T, Johansen JD. Contact sensitization to common haptens is associated with atopic dermatitis: New insight. British Journal of Dermatology 2012; Accepted article (doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.10852.x).

Abstract

Komentarz edytora: Uczulenie kontaktowe było silnie powiązane z atopowym zapaleniem skóry u dorosłych z ogólnej populacji Danii.  Te powiązania były podobne u osób z i bez mutacji filagryny. Ta wyższa częstość uczuleń kontaktowych była przede wszystkim powodowana substancjami zapachowymi.

 

9. Związane z IgG4 choroby zostały opisane we wszystkich organach.

Stone JH, Zen Y and Deshpande V. IgG4-related disease. New England Journal of Medicine 2012; 366(6): 539-551.

Preview

Komentarz edytora: Obszerna praca przeglądowa o chorobach związanych z IgG4.  Ona omawia zagadnienia dotyczące cząsteczki IgG4 oraz epidemiologię, patologię i klinikę tych zaburzeń.  Omówione są także badania laboratoryjne, obrazowe i leczenie. 

 

10. Powiązania pomiędzy allelami Gln27Glu i Arg16Gly genu receptora adrenergicznego b2, a podatnością i ciężkością astmy oraz odpowiedzi na leczenie u dzieci Mestizo w wieku szkolnym.

Isaza C, Sepúlveda-Arias JC, Agudelo BI, Arciniegas W, Henao J et al. β2-adrenoreceptor polymorphisms in asthmatic and non-asthmatic schoolchildren from Colombia and their relationship to treatment response. Pediatric Pulmonology 2012; published online before print (doi: 10.1002/ppul.22521)

Abstract

Komentarz edytora: Analiza ekspresji genu sugeruje, iż zmienność genetyczna w pozycjach 16 I 27 receptora adrenergicznego b2 nie jest powiązana z ekspresją genu ADRB2, o którym wiadomo, iż jest jednym z genów trans-aktywowanych przez glikokortykosteroidy sugerując, iż allele Arg16Gly i Gln27Glu nie są włączone w odpowiedź na leczenie glikokortykosteroidami u chorych na astmę w kolumbijskim Mestizo.