MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Lipiec 2012

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

 

1. Mechanizmy leżące u podstaw przewlekłego charakteru zapalenia alergicznego

Masuoka M, Shiraishi H, Ohta S, Suzuki S, Arima K et al. Periostin promotes chronic allergic inflammation in response to Th2 cytokines. The Journal of Clinical Investigation 2012; doi:10.1172/JCI58978

Full Text, Free Access

Komentarz edytora: Autorzy stosując mysi model zapalenia skóry wykazali, iż periostyna, ostatnio scharakteryzowane białko jest krytycznym mediatorem amplifikacji I utrzymania alergicznego zapalenia.

 

2. Wpływ wytycznych diagnozy I racja działania przeciw alergii na białka mleka krowiego (DRACMA) na proces decyzyjny w leczeniu alergii na białka mleka krowiego. Impact of the diagnosis and rationale for action against cow's milk allergy (DRACMA) guidelines on the decision process in the therapy of cow's milk allergy

Terracciano L, Schünemann H, Brożek J, Agostoni C, Fiocchi A, on behalf of the DRACMA Implementation Committee, World Allergy Organization. How DRACMA changes clinical decision for the individual patient in CMA therapy. Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology 2012; 12(3): 316–322. (doi: 10.1097/ACI.0b013e3283535bdb)

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy podają doświadczenia dwuletniego stsowania wytycznych DRACMA na całym świecie.  Różnice w profilu socjoekonomicznym chorych uczulonych na białka mleka krowiego i ich kontekst może modyfikować zastosowanie rekomendacji DRACMA.

 

3. Zwiększona ekspresja IL-19 w warstwie podnabłonkowej u chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok oraz polipy nosa

Pace E, Scafidi V, Di Bona D, Siena L, Chiappara G et al. Increased expression of IL-19 in the epithelium of patients with chronic rhinosinusitis and nasal polyps. Allergy 2012; 67(7): 878–886.

Abstract

Komentarz edytora: Macierz genów astmy wykazała, iż ekspresja IL-19 jest zwiększona, a analiza PCR w czasie rzeczywistym powteirdziła, iż ekspresja IL-19 jest podwyższona u chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa I zatok z polipami nosa (CRSwNP) w porównaniu z osobami zdrowymi.  Ponadto, ekspresja IL-19 na poziomie białka była podwyższona w komó®kach nabłonka chorych na CRSwNP w porównaniu z osobami zdrowymi.

 

4. Indywidualna zmienność odpowiedzi przeciwwirusowej przy urodzeniu determinuje ryzyko osrych chorób ukłądu oddechowego w pierwszym roku życia

Sumino K, Tucker J, Shahab M, Jaffee KF, Visness CM et al. Antiviral IFN-γ responses of monocytes at birth predict respiratory tract illness in the first year of life. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 129(5): 1267-1273.e1.

Abstract

Komentarz edytora: Zmniejszona produkcja IFN-gamma w odpowiedzi na infekcję monocytów wirusem RS po urodzeniu związane było ze znamiennym wzrostem częstości infekcji górnego odcinka układu oddechowego i częstości infekcji uszu i zatok, zapaleń płuc i hospitalizacji związanych z infekcjami układu oddechowego w ciągu pierwszego roku życia.

 

5. Dzieci atopowe są pozbawione określonych składników jelitowej flory bakteryjnej

Candela M, Rampelli S, Turroni S, Severgnini M, Consolandi C et al. Unbalance of intestinal microbiota in atopic children. BMC Microbiology 2012; 12:95, doi:10.1186/1471-2180-12-95.

Full Text, Provisional PDF

Komentarz edytora: Zmniejszenie kluczowych immunomodulacyjnie działających symbiontów w przewodzie pokarmowym jak również współistniejący względny wzrost ilości prozapalnie działających Enterobacteriacae potwierdza istnienie zaburzonej regulacji immunologicznej u chorych atopowych.  Ponieważ powiązane z atopią zaburzenia flory jelitowej może współuczestniczyć w ciężkości choroby, leczenie atopii może być ułatwione poprzez odniesienie się do tych zaburzeń. 

 

6. Porównanie ekspozycji na alergeny w szkole i w domu u dzieci chorych na astmę

Permaul P, Hoffman E, Fu C, Sheehan W, Baxi S et al. Allergens in urban schools and homes of children with asthma. Pediatric Allergy and Immunology 2012; Early View (doi: 10.1111/j.1399-3038.2012.01327.x)

Abstract

Komentarz edytora: Poziom alergenów mysich w szkole był znaczny, a wytwarzanie aerozolu zawierającego ten alergen w klasach może wytwarzać klinicznie istotną ekspozycję u studentów.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż potrzebne są dalsze badania w celu oceny efektu ekspozycji na alergeny wewnątrzdomowe w szkole.

 

7. Reakcje nadwrażliwości na powszechnie stosowane szczepionki a wybór szczepionki u chorych podejrzanych o takie nadwrażliwości

Leventhal JS, Berger EM, Brauer JA, Cohen DE. Hypersensitivity reactions to vaccine constituents: a case series and review of the literature. Dermatitis 2012; 23(3): 102-109. (doi: 10.1097/DER.0b013e31825228cf)

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy podają trzy przypadki opóźnionej reakcji nadwrażliwości na aluminium zawarte w szczepionkach i przedstawiają obszerny przegląd głównych składników szczepionek, które wywołują reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego i opóźnionego.  Autorzy dołączają tabelę szczepionek zaaprobowanych przez agencję FDA, która pokazuje ilości głównych komponentów w tym albuminy jaja (białko jaja), żelatyny, aluminium, neomycyny, 2-fenoksyetanolu, tiomersalu i formaldehydu.  

 

8. Porównanie panelu mediatorów I cytokin uwalnianych u chorych na przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (PAR) I niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa z eozynofilią (NARES)

Gröger M, Klemens C, Wendt S, Becker S, Canis M et al. Mediators and Cytokines in persistent allergic rhinitis and nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome. International Archives of Allergy and Immunology 2012; 159(2): 171-178. (doi: 10.1159/000336169)

Abstract

Komentarz edytora: U chorych na NARES I PAR eozynofili I komórka tuczna wydają się być najważniejszymi komórkami zapalenia, czego wyrazem jest wysoki poziom tryptazy i ECO oraz IL-5 i GM-CSF. Podwyższone poziomy cytokin prozapalnych, a szczególnie IL-17  w NARES są odzwierciedleniem przewlekłych samonapędzających się procesów zapalenia i przebudowy w których nacieki neutrofilowe mogą odgrywać rolę.

 

9. U dzieci mieszkających w miejskich centrach występuje dużo większa częstość alergii pokarmowych w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w środowisku wiejskim

Gupta RS, Springston EE, Smith B, Warrier MR, Pongracic J, Holl JL. Geographic variability of childhood food allergy in the United States. Clinical Pediatrics 2011; published online before print, doi: 10.1177/0009922812448526.

Full Text, Free

Komentarz edytora: W środowisku miejskim 9.8% dzieci miało alergie pokarmowe, podczas gdy w środowisku wiejskim 6.2%.  Uczulenie na orzeszki ziemne i krewetki było dwukrotnie częstsze u dzieci ze środowisk miejskich, a prawie 40% dzieci biorących udział w badaniu już doświadczyło ciężkiej, zagrażającej życiu reakcji anafilaktycznej na pokarm.  

 

10.  Ifentyfikacja czynników związanych z wynikami u chorych na astmę zawodową

Maestrelli P, Schlünssen V, Mason P, Sigsgaard T, on behalf of the ERS Task Force on the Management of World-related Asthma. Contribution of host factors and workplace exposure to the outcome of occupational asthma. European Respiratory Review 2012; 21(124): 88-96. (doi:10.1183/09059180.00004811)

Full Text, Free

Komentarz edytora: Ten usystematyzowany przegląd literatury wykazuje, że cząsteczki o wysokiej masie cząsteczkowej upośledzały funkcję płuc, a długość ekspozycji na taki czynnik do momentu diagnozy wpływała negatywnie na wyniki badań u tych chorych.