MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Przetłumaczone przez: Krzysztof Kowal, MD, Bialystok, Poland

WAO nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych tłumaczeń.

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Sierpień 2012

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Jakie jest powiązanie pomiędzy alergią a autoimmunologią?

Bogiatzi SI, Guillot-Delost M, Cappuccio A, Bichet J-C, Chouchane-Mlik O et al. Multiple-checkpoint inhibition of thymic stromal lymphopoietin–induced TH2 response by TH17-related cytokines. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 130(1): 233-240.e5

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy odkryli, iż cytokiny TH-17 są regulatorem hamującym TSLP w odpowiedzi immunologicznej.  To może wyjaśnić zmniejszoną częstość alergii u chorych na choroby autoimmunologiczne i sugeruje nowe sposoby regulowania odpowiedzi proalergicznej.

2. Czy unikanie alergenów w pierwszym roku życia jest skuteczne w prewencji astmy?

Scott M, Roberts G, Kurukulaaratchy RJ, Matthew S, Novel A, Arshad SH.  Multifaceted allergen avoidance during infancy reduces asthma during childhood with the effect persisting until age 18 years. Thorax 2012; doi:10.1136

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy pokazują, iż kompleksowe podejście do unikania alergenu u niemowląt wysokiego ryzyka podczas okresu niemowlęcego zmniejsza występowanie astmy w dzieciństwie. Jest to jedyne badanie pierwotnej prewencji astmy, które pokazuje pozytywny wynik w okresie dzieciństwa.

3. Wytyczne WAO dotyczące anafilaksji

Simons, FER, Ardusso LRF, Bilò, MB, Dimov V, Ebisawa M et al for the World Allergy Organization. 2012 Update: World Allergy Organization Guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology 2012; 12(4): 389–399.

Abstract

Komentarz edytora: Wytyczne WAO dotyczące oceny i postępowania w anafilaksji opublikowane w 2011 roku dostarczają globalne spojrzenie na czynniki ryzyka, czynniki wywołujące, diagnozę, leczenie i prewencję anafilaksji. W tej pracy autorzy przedstawiają przegląd ostatnich klinicznie istotnych badań w tej dziedzinie.

4. Powiązanie pomiędzy wypryskiem we wczesnym okresie życia i początkiem astmy i zapalenia błony śluzowej nosa w późniejszym okresie u dzieci

von Kobyletzki LB, Bornehag C-G, Hasselgren M, Larsson M, Lindström CB, Svensson Å. Eczema in early childhood is strongly associated with the development of asthma and rhinitis in a prospective cohort. BMC Dermatology 2012; 12:11. Posted July 2012. doi:10.1186/1471-5945-12-11.

Provisional PDF

Komentarz edytora: To prospektywne badanie kohortowe w oparciu o populację szwedzką wykazało, iż występowanie wyprysku we wczesnym dzieciństwie było silnie powiązane z wystąpieniem astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w przeciągu następnych 5 lat życia.  Wyprysk był jednym z najsilniejszych niezależnych czynników ryzyka. Dzieci, u których wyprysk wystąpił wcześnie, miał umiarkowany lub ciężki przebieg i utrzymywał się długo miały najwyższy iloraz szans zachorowania na astmę i alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.  

5. Rekomendacje dotyczące diagnozy I postęowania przy podejrzeniu uczulenia na białka mleka krowiego (CMPA) w Europie

Koletzko S, Niggemann B, Arato A, Dias JA, Heuschkel R et al. Diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition 2012; 55(2): 221–229.

Streszczenie

Komentarz edytora: Te wytyczne prezentują praktyczne podejście z diagnostycznym algorytmem i są oparte na ostatnio opartych na faktach, opublikowanych ostatnio wytycznych CMPA.  Szczególny nacisk położony jest na objawy gastroenterologiczne i rolę narzędzi diagnostycznych i procedur eliminacji/prowokacji.

6. Pierwsze wyniki danych dotyczących dobrze scharakteryzowanej kohorty dorosłych chorych na ciężką, uporczywą astmę

Sweeney J, Brightling CE, Menzies-Gow A, Niven R, Patterson CC, Heane LG, on behalf of the British Thoracic Society Difficult Asthma Network. Clinical management and outcome of refractory asthma in the UK from the British Thoracic Society Difficult Asthma Registry. Thorax 2012; 67(8): 754-756.

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora: Ta kontrola danych pokazuje poprawione wyniki z redukcją zaostrzeń i stosowania opieki medycznej ale kosztem zwiększonej liczby osób na steroidach systemowych.  Wśród osób dobrze odpowiadających na terapię omalizumabem zasugerowano znamienny efekt umożliwiający zmniejszenie lub odstawienie steroidów systemowych u niektórych ale nie u wszystkich osób. 

7. Wpływ wirusów RSV na różne aspekty odpowiedzi immunologicznej

Lotz MT and Stokes Peebles Jr. R. Mechanisms of Respiratory Syncytial Virus Modulation of Airway Immune Responses. Current Allergy and Asthma Reports 2012; 67(8): 754-756. doi:10.1007/s11882-012-0278-z

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: Ten artykuł o wolnym dostępie stanowi przegląd długofalowego wpływu RSV poprzez zmianę odpowiedzi immunologicznej i RSV jako wskaźnik wewnętrznych różnic w układzie immunologicznym poszczególnych osób, który pozostawia organizm podatny na poważne infekcje RSV ale także na inne, przewlekłe choroby układu oddechowego (np. nawracające epizody świszczącego oddechu i astmy). 

8. Kluczowa rola genetycznych predyspozycji i czynników środowiskowych takich  jak mikroorganizmy w rozwoju atopowego zapalenia skóry (AZS)

Pastuszka M, Matych M, Kaszuba A, Poznanska-Kurowska K, Kaszuba A. Microorganisms in the etiopathogenesis of atopic dermatitis. Postępy Dermatologii i Alergologii 2012; 29(3): 215–221.

Pełny tekst. Wolny dostęp, Free

Komentarz edytora: Autorzy dokonują przeglądu roli różnych mikroorganizmów, w tym  S. aureus, M. species, Candida species i Herpes simplex w etiopatogenezie AZS.

9. Superantygen enterotoksyny B (SEB) S. aureus odgrywa rolę w rozwoju marszu atopowego w tym odporności związanej z IL-17

Yu J, Oh MH, Park J-U, Myers AC, Dong C, Zhu Z, Zheng T. Epicutaneous Exposure to Staphylococcal Superantigen Enterotoxin B enhances allergic lung inflammation via an IL-17A Dependent Mechanism. PLoS ONE 2012; 7(7): e39032.

Pełny tekst. Dostęp

Komentarz edytora: Odkrycia tegi interesującego badania sugerują, iż przewlekłe, o dużym natężeniu kolonizacja produkującym enterotoksynę S. ureus skóry chorych na AZS może odgrywać istotną rolę w rozwoju marszu atopowego poprzez mechanizm zależny od IL17A.    

10.  Podatność na indukowane rynowirusem (HRV) epizody świszczącego oddechu i  zaostrzenia astmy u dzieci alergicznych

Durrani SR, Montville DJ, Pratt AS, Sahu S, DeVries MK. Innate immune responses to rhinovirus are reduced by the high-affinity IgE receptor in allergic asthmatic children. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 130(2): 489-495.

Streszczenie

Komentarz edytora: Autorzy zidentyfikowali mechanizm, który mógłby powiązać astmę alergiczną z upośledzoną odpowiedzią przeciwwirusową. Zwiększona ekspresja i wiązanie receptora wysokiego powinowactwa IgE, FceRI, przed infekcją HRV hamuje uwalnianie IFN- α i IFN-λ1 z komórek jednojądrowych.

11.  Efekty wysiłku aerobowego na komórkowe, molekularne i czynnościowe parametry u dorosłych chorych na łagodną-umiarkowaną astmę

Boyd A, Yang CT, Estelle K, Tuggle C, Gerald LB et al. Feasibility of exercising adults with asthma: a randomized pilot study. Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2012; 8:13. doi:10.1186/1710-1492-8-13

Prowizoryczne streszczenie
Prowizoryczny PDF

Komentarz edytora: Wyniki tego pilotażowego badania sugerują, że trening aerobowy o umiarkowanej intensywności może poprawić kontrolę astmy I poziom wydolności fizycznej w okresie bez zaostrzeń u dorosłych chorych na astmę. Ścisłe przestrzeganie protokołu ćwiczeń pokazuje wykonalność protokołu w przygotowaniu dużego, klinicznego badania, które przetestuje wpływ wysiłku na komórkowe, molekularne i czynnościowe parametry odpowiedzi astmatycznej.  

12.  Dostępne dane wskazują na to, iż omalizumab jest skuteczny i dobrze tolerowany w pokrzywce opornej na leki przeciwhistaminowe

Metz M, Maurer M. Omalizumab in chronic urticaria. Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology 2012; 12(4): 406–411.

Pełny tekst. Dostęp wolny

Komentarz edytora: Ta praca przeglądowa pokazuje, iż 50% chorych na przewlekłą spontaniczną pokrzywkę i znaczna część chorych na pokrzywki indukowane takie jak pokrzywka słoneczna czy z zimna są oporne na standardową terapię lekami przeciwhistaminowymi.  U tych chorych leczenie omalizumabem, przeciwciałem monoklinalnym anty-IgE jest wysoko skuteczne i dobrze tolerowane.

13.  25-hydroxycholesterol (25-HC) wpływa na uwalnianie cytokin i moduluje odpowiedź na aktywację receptorów TLR3 w komórkach nabłonka dróg oddechowych

Koarai A, Yanagisawa S, Sugiura H, Ichikawa T, Kikuchi T et al.  25-hydroxycholesterol enhances cytokine release and toll-like receptor 3 response in airway epithelial cells. Respiratory Research 2012; 13: 63. doi:10.1186/1465-9921-13-63

Prowizoryczne streszczenie
Prowizoryczny PDF

Komentarz edytora: Autorzy wykazali, iż 25-HC stymulowało uwalnianie IL-8 I IL-6, głównie poprzez szlak NF-kB, i zwiększało uwalnianie IL-8 i IFN-β po stymulacji TLR3 przez komórki nabłonka dróg oddechowych, co sugeruje, iż 25-HC może być zaangażowane w neutrofilowym zapaleniu oskrzeli.    

14.  Długo-działające beta2 mimetyki są tylko jedną z opcji u dzieci, których astma nie jest odpowiednio kontrolowana przez monoterapię wziewnymi kortykosteroidami

van Asperen PP. Long-acting beta2 agonists for childhood asthma. Australian Prescriber 2012; 35(4): 111–113.

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: Autorzy dokonali przeglądu skuteczności I bezpieczeństwa długo-działających beta2 mimetyków obecnie nadmiernie przepisywanych dzieciom i wyciągnęli wniosek, że dane dotyczące ich skuteczności i bezpieczeństwa są ograniczone.  Podobnie niewiele jest danych wskazujących na to, iż redukują one ryzyko ciężkich zaostrzeń, a niektóre dane wskazują, iż mogą zwiększać to ryzyko.  Regularne stosowanie długo-działających beta mimetyków może także powodować utratę protekcji przeciwko indukowanemu wysiłkiem skurczowi oskrzeli i rozwój tolerancji na działanie krótko-działających beta mimetyków.     

15.  Zrozumienie mechanizmów tolerancji w drogach oddechowych mogłoby pomóc poprawić leczenie astmy alergicznej i raka płuc

Andreev K, Graser A, Maier A, Mousset S, Finotto S. Therapeutical measures to control airway tolerance in asthma and lung cancer. Frontiers in Immunology 2012; 3(216). doi:0.3389/fimmu.2012.00216

Pełny tekst, Wolny dostęp

Komentarz edytora: Ta praca przeglądowa uaktualnia obecne rozumienie efektów cytokin TGF-β, IL-10 i IL-17A na odpwoiedź immunologiczną płuc na antygen i analizuje ich zaangażowanie w astmie alergicznej i raku płuc.