MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Przetłumaczone przez: Krzysztof Kowal, MD, Bialystok, Poland

WAO nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych tłumaczeń.

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Wrzesień 2012

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Dostosowywanie leczenia wziewnymi kortykosteroidami u chorych na astmę 

Calhoun WJ, Ameredes BT, King TS, Icitovic N, Bleecker ER et al, for the Asthma Clinical Research Network of the National Heart, Lung, and Blood Institute. Comparison of physician-, biomarker-, and symptom-based strategies for adjustment of inhaled corticosteroid therapy in adults with asthma. The BASALT randomized controlled trial. JAMA 2012; 38(10): 987-997. (doi:10.1001/2012.jama.10893)

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: Badanie Best Adjustment Strategy for Asthma in the Long Term (BASALT) zostało przeprowadzone w celu ustalenia czy leczenie wziewnymi kortykosteroidami w oparciu o stężenie wydychanego tlenku azotu lub codziennej oceny objawów jest lepsza niż wykonane w oparciu o wytyczne i ocenę lekarską dostosowanie dawki w zapobieganiu niepowodzeniom terapii u dorosłych chorych na łagodną lub umiarkowanie ciężką astmę. Autorzy stwierdzili, iż wśród dorosłych chorych na astmę kontrolowaną na małej dawce wziewnych kortykosteroidów  czas do niepowodzenia leczenia nie różnił się znamiennie w poszczególnych grupach.

2. Powiązanie pomiędzy posiadaniem zwierząt domowych a astmą i alergią.

Lřdrup Carlsen KC, Roll S, Carlsen K-H, Mowinckel P, Wijga AH et al, as part of the GA2LEN WP 1.5 ‘Birth Cohorts’ working group. Does pet ownership in infancy lead to asthma or allergy at school age? Pooled analysis of individual participant data from 11 European birth cohorts. PLoS ONE 2012; 7(8): e43214. (doi:10.1371/journal.pone.0043214)

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: Poprzez połączoną analizę posczególnych uczestników z 11 europejskich prospektywnych badań kohort urodzeniowych, które rekrutowały ponad 22000 dzieci w latach 90tych, autorzy przebadali powiązania pomiędzy posiadaniem zwierzęcia w domu we wczesnym dzieciństwie a astmą i alergią w wieku 6-10 lat.  Wyciągnęli wniosek, iż posiadanie zwierzęcia domowego ani nie zmniejsza, ani nie zwiększa ryzyka wystąpienia astmy lub alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci.   

3. Chorzy na ciężką niekontrolowaną przewlekła pokrzywkę powinni być ocenieni w kierunku obecności zespołu metabolicznego

Ye YM, Jin HJ, Hwang EK et al. Co-existence of chronic urticaria and metabolic syndrome: Clinical implications. Acta Dermato Venereologica 2012; 92, published online before print 4 September. (doi:10.2340/00015555-1443)

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: W celu zbadania częstości występowania i wpływu klinicznego zespołu metabolicznego u chorych na przewlekła pokrzywkę, autorzy wykonali badanie przekrojowe w oparciu o dane szpitalne 131 chorych.  Zespół metaboliczny występował u 29.8% w porównaniu z 17.8% grupie kontrolnej.  Chorzy z przewlekła pokrzywką i zespołem metabolicznym byli starsi, mieli wyższy średni score objawów pokrzywkowych i wyższe stężenie ECP, TNF-alfa i dopełniacza w surowicy oraz częściej występował u nich ujemny wynik testu z surowicą autologiczną, w porównaniu z chorymi bez zespołu metabolicznego.  

4. Immunoterapia alergenowa może powodować produkcję alergenowo-swoistych blokujących przeciwciał IgG4 o wysokim powinowactwie

James LK, Bowen H, Calvert RA, Dodev TS, Shamji MH et al. Allergen specificity of IgG4-expressing B cells in patients with grass pollen allergy undergoing immunotherapy. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 130(3): 663-670.e3. (doi:10.1016/j.jaci.2012.04.006)

Streszczenie

Komentarz edytora: Autorzy zidentyfikowali indukowane podczas immunoterapii IgG4, które wiąże alergeny traw z bardzo dużym powinowactwem i stwierdzili, iż takie swoiste przeciwciało monoklinalne może blokować IgE-zależną prezentację antygenu jak również mediowaną IgE aktywację bazofilów. 

5. Wiele chorób oraz innych, nie związanych z chorobą czynników wpływa na poziom wydychanego tlenku azotu (FeNO).

Jartti T, Wendelin-Saarenhovi M, Heinonen I, Hartiala J, Vanto T. Childhood asthma management guided by repeated FeNO measurements: a meta-analysis. Paediatric Respiratory Reviews 2012; 13(3): 178-183. (doi:10.1016/j.prrv.2011.11.002)

Streszczenie

Komentarz edytora: Autorzy wykonali meta-analizę w celu oceny wartości klinicznej FeNO w leczeniu dzieci chorych na astmę.  Ich dane sugerują, iż stosowanie FeNO w celu dostosowywania dawki wziewnych kortykosteroidów u dzieci nie może być rekomendowana do rutynowego stosowania w praktyce klinicznej ponieważ wiele chorób i nie związanych z chorobą czynników (przede wszystkim atopia, wzrost/wiek i infekcje) wpływa na poziom FeNO, co może w łatwy sposób zaburzyć interpretację. 

6. Powiązanie pomiędzy ekspozycją na endotoksynę w domu a astmą lub świszczącym oddechem u dzeci wiejskich w wieku szkolnym

Lawson JA, Dosman JA, Rennie DC, Beach JR, Newman SC, Crowe T, Senthilselvanet A.  Endotoxin as a determinant of asthma and wheeze among rural dwelling children and adolescents: A case--control study. BMC Pulmonary Medicine 2012; 12:56. (doi:10.1186/1471-2466-12-56)

Prowizoryczny PDF, Wolny dostęp

Komentarz edytora: Autorzy przeprowadzili badanie porównawcze dzieci w wieku 6-18 lat w wiejskim regionie Humboldt w Kanadzie aby ocenić powiązanie pomiędzy ekspozycją na endotoksynę w domu a astmą lub świszczącym oddechem u tych dzieci i ocenili interakcje pomiędzy ekspozycją na endotoksynę a tymi rozpoznaniami. Wyniki badania sugerują, iż ekspozycja na endotoksynę może mieć działanie ochronne wobec występowania astmy czy świszczącego oddechu u dzieci w wieku szkolnym, a ten efekt może być bardziej silniejszy we wcześniejszym okresie życia.   

7. Czy jest możliwe odczulanie chorych uczulonych na lateks?

Nettis E, Delle Donne P, Di Leo E, Fantini P, Passalacquaet G et al. Latex immunotherapy: state of the art. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2012; 109(3): 160-165. (doi:10.1016/j.anai.2012.07.004)

Streszczenie

Komentarz edytora: Autorzy przeprowadzili systematyczny przegląd leczenia alergii na lateks przy pomocy immunoterapii podskórnej (SCIT) lub podjęzykowej (SLIT) wyodrębniając 11 badań klinicznych (3 SCIT I 8 SLIT) z danych literaturowych (PubMed, Embase, Google Scholar).  Wyciągnęli wniosek, iż co najmniej SLIT może stanowić wartościową opcję do stosowania u wyselekcjonowanych chorych z ciężkimi objawami, którzy nie mogą uniknąć ekspozycji na lateks.

8. A 12-tygodniowe, codzienne doustne leczenie montelukastem u dzieci z nieciężkim zespołem bezdechu sennego (OSA)

Goldbart AD, Greenberg-Dotan S, Tal A. Montelukast for children with obstructive sleep apnea: A double-blind, placebo-controlled study. Pediatrics 2012; 130(3): e575-580, published online ahead of print August 6. (doi:10.1542/peds.2012-0310)

Streszczenie

Komentarz edytora: Autorzy stwierdzili, iż montelukast skutecznie redukuje odchylenia polisomnograficzne, objawy i rozmiar tkanki adenoidalnej u dzieci z nieciężkim OSA.  Te odkrycia potwierdzają potencjał leków antyleukotrienowych jak nowa, nieinwazyjna alternatywa u dzieci z łagodnym lub umiarkowanie ciężkim OSA. 

9. Wpływ płukania roztworem soli fizjologiznej (SNI) na objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (AR)

Hermelingmeier, KE, Weber RK, Hellmich M, Heubach CP, Mösges R. Nasal irrigation as an adjunctive treatment in allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Rhinology & Allergy 2012; 26(5): e119-125(7). (doi:10.2500/ajra.2012.26.3787)

Streszczenie (Naciśnij na PDF w celu uzyskania wolnego dostępu do pełnego tekstu.)

Komentarz edytora: Autorzy przeprowadzili usystematyzowaną analizę lietratury I meta-analizę istotnych publikacji w celu zweryfikowania skuteczności SNI w AR w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach. Wyciągnięto wniosek, iż SNI stosując roztwory izotoniczne chlorku sodu mogą być rekomendowane jako dodatkowe leczenie w AR.  Są one dobrze tolerowane, niedrogie, łatwe w użyciu i nie ma danych pokazujących, iż ich regularne stosowanie w niekorzystny sposób wpływają na zdrowie chorych lub powodują nieoczekiwane efekty uboczne.   

10.  Odpowiedź humoralna na prowokację antygenową szczepionkami może dostarczyć istotny wgląd w stan ludzkiego układu odporności

Orange JS, Ballow M, Stiehm ER, Ballas ZK, Chinen J et al. Use and interpretation of diagnostic vaccination in primary immunodeficiency: A working group report of the Basic and Clinical Immunology Interest Section of the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 130(3): S1-S24 (doi:10.1016/j.jaci.2012.07.002)

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: Ten dokument reprezentuje próbę grupy roboczej American Academy of Allergy, Asthma & Immunology dostarczenia dalszych wskazówek dotyczących szczepień w celach diagnostycznych w procesie diagnozowania pierwotnych niedoborów immunologicznych jak również zidentyfikowania kluczowych dziedzin do dalszych badań.

11. Zwiększające się zrozumienie patofizjologii chorób przebiegających z układową aktywacją komórek tucznych.

Haenisch B, Nöthen MN, Molderings GJ. Systemic mast cell activation disease: the role of molecular genetic alterations in pathogenesis, heritability, and diagnostics. Immunology 2012; Accepted Article, 7 September. (doi:10.1111/j.1365-2567.2012.03627.x)

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: Ten interesujący artykuł dotyczący systemowej aktywacji komórek tucznych (MCAD) stanowi przegląd molekularnych badań genetycznych identyfikujących geny związane z chorobami ich odmiany genetyczne. Prezentuje nowe dane dotyczące rodzinnej choroby polegającej na systemowej aktywacji komórek tucznych i prezentuje przegląd literatury.

12. Karaluchy stanowią źródło alergenów wziewnych w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i astmie

Sohn MH, Kim KE. The cockroach and allergic diseases. Allergy Asthma Et Immunology Research 2012; 4(5): 264–269. (doi:10.4168/aair.2012.4.5.264)

Pełny tekst. Wolny dostęp

Komentarz edytora: Jest to wspaniała praca przeglądowa opisująca demografię ekspozycji i uczulenia na alergeny karalucha, charakterystykę tych alergenów i odpowiedź immunologiczną na te alergeny inicjowana poprzez szlaki zależne od proteaz.