MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przeglad czasopism WAO – Wybór edytora

Zamieszczono: Listopad 2013

Artykuly sa wybierane przez Glównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przegladu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD wedlug ich znaczenia jakie maja dla klinicystów, którzy opiekuja sie chorymi na astme i choroby alergiczne.

1. Astma jako heterogenny zespól chorobowy.

Martinez FD, Vercelli D. Asthma. The Lancet 2013; 382(9901): 1360-1372. [doi:10.1016/S0140-6736(13)61536-6]

Streszczenie

Komentarz edytora: W tym interesujacym i obszernym Seminarium Astmy autorzy dokonali przegladu literatury dotyczacej astmy od roku 2002, czyli od momentu, kiedy pierwsze Seminarium dotyczace astmy zostalo opublikowane w Lancecie. Oni dokonali niesystematycznego przegladu artykulów dajac priorytet kontrolowanym, randomizowanym badaniom, duzym badaniom i artykulom opublikowanym w czasopismach o wysokiej jakosci.

2. Hipoteza marszu atopowego laczaca atopowe zapalenie skóry (AZS) jako wstepna manifestacje atopii z jej rozwojem do astmy i alergicznego niezytu nosa.

Dharmage SC, Lowel AJ, Matheson MC, Burgess JA, Allen KJ, Abramson MJ. Atopic dermatitis and the atopic march revisited. Allergy 2013; published online before print, 14 October. (doi:10.1111/all.12268)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: W tej wspanialej pracy przegladowej autorzy wyciagneli wniosek, iz marsz atopowy jest istotny w doradztwie rodziców dzieci z AZS o zwiekszonym ryzyku wystapienia astmy i alergicznego niezytu nosa w pózniejszym okresie dzieciecym i w wieku dojrzalym. Zidentyfikowali sposoby interwencji, które moga byc wdrazane w celu pierwotnej i wtórnej prewencji.

3. Poziom szkolenia alergologicznego i charekterystyka sposobu stosowania immunoterapii w Ameryce Lacinskiej.

Baena-Cagnani CE, Larenas Linnemann D, Gómez M, González Díaz S, Solé D, Sánchez-Borges M, Bousquet J et al. Allergy training and immunotherapy in Latin America: results of a regional overview. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2013; 111(5): 415-419. (doi:10.1016/j.anai.2013.08.011)

Streszczenie

Komentarz edytora: Obecny raport jest pierwszym dostepnym dokumentem w literaturze miedzynarodowej dostarczajacym szczególowego i uaktualnionego opisu poziomu szkolenia alergologicznego i stosowania immunoterapii swoistej w Ameryce Lacinskiej. Autorzy wlaczyli dyskusje regulacyjnych i prawnych aspektów dotyczacych tych zagadnien.

4. Czy dysfunkcja dróg oddechowych u elity sportowców powinna byc klasyfikowana jako choroba zawodowa ukladu oddechowego.

Price OJ, Ansley L, Menzies-Gow A, Cullinan P, Hull JH. Airway dysfunction in elite athletes – an occupational lung disease? Allergy 2013; 68(11): 1343-1352 (doi:10.1111/all.12265)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: W tej obszernej pracy przegladowej autorzy wyciagneli wniosek, iz istnieja wystarczajace dowody aby zapewnic elitarnym sportowcom taki sam wzglad w stan zdrowia ich dróg oddechowych jaki maja inne osoby z potencjalnym i istotnym narazeniem zawodowym.

5. Potencjalna rola alergii w przewleklym hiperplastycznym eozynofilowym zapaleniu zatok (CHES).

Kennedy JL, Borish L Chronic sinusitis pathophysiology: The role of allergy. American Journal of Rhinology and Allergy 2013; 27(5): 367-371. (doi:10.2500/ajra.2013.27.3906)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Jest to interesujaca praca przegladowa dotyczaca przewleklego hiperplastycznego eozynofilowego zapalenia zatok (CHES). Autorzy omawiaja je jako chorobe zapalna charakteryzujaca sie „alergicznym” procesem zapalnym ze znacznym naciekiem eozynofilowym. Uczulenie na alergeny wziewne w CHES wystepuje regularnie, ale relacje przyczynowo-skutkowe pomiedzy uczuleniem na alergeny, ekspozycja i choroba nie jest jasne. Dokonuja przegladu dowodów dotyczacych skutecznosci leczenia omalizumabem, które okazalo sie obiecujace nawet u chorych bez ewidentnego uczulenia na alergeny.

6. Czestosc wystepowania i charakterystyka anafilaksji w USA.

Wood RA, Camargo CA Jr, Lieberman P, Sampson HA, Schwartz LB, Zitt M, Collins C et al. Anaphylaxis in America: The prevalence and characteristics of anaphylaxis in the United States. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013; published online before print, 21 October. (doi:10.1016/j.jaci.2013.08.016)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Dwa niezalezne, obejmujace caly kraj, przekrojowe randomizowane w oparciu o numery telefonów badania zostaly przeprowadzone pomiedzy lipcem i listopadem 2011 roku, stosujac skriningowe pytania i standaryzowane ankiety. Czestosc wystepowania anafilaksji w calej populacji wynosila co najmniej 1.6% a prawdopodobnie wiecej. Chorzy wydaja sie nie byc odpowiednio wyposazeni aby dac sobie rade z przyszlymi epizodami, co wskazuje na potrzebe inicjatyw zdrowia publicznego w celu poprawienia rozpoznawania i leczenia anafilaksji.

7. Systematyczny przeglad zrozumienia i opisania epidemiologii anafilaksji oraz okreslenia jak te charakterystyki róznia sie w zaleznosci od osoby, miejsca i czasu w Europie.

Panesar SS, Javad S, de Silva D, Nwaru BI, Hickstein L et al. The epidemiology of anaphylaxis in Europe: A systematic review. Allergy 2013; 68(11): 1353-1361. (doi:10.1111/all.12272)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Czestosc wystepowania anafilaksji w Europie jest oceniona na 1.5-7.9 na 100000 osób na rok. Ta praca przegladowa takze odkrywa iz pokarmy, leki/srodki terapeutyczne, uzadlenia owadów i lateks sa najczestszymi czynnikami sprawczymi anafilaksji. Calkowita smiertelnosc z powodu anafilaksji jest niska, oceniana na ponizej 0.0001%.

8. Choroba polaczonych dróg oddechowych w astmie i alergicznym niezycie nosa.

Kim YH, Park HB, Kim MJ, Kim HS, Lee HS, Han YK, Kim KW et al. Fractional exhaled nitric oxide and impulse oscillometry in children with allergic rhinitis. Allergy Asthma & Immunology Research 2013; 5(e191), 22 August. (doi:10.4168/aair.2013.5.5.e191)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Dzieci z alergicznym niezytem nosa (AR) maja lagodna odwracalna obturacje, która moze byc wykryta stosujac impulsowa oscylometrie oprócz zwiekszonego zapalenia dróg oddechowych wykazanego poprzez stwierdzenie podwyzszone FeNO. FeNO moze byc uzytecznym narzedziem do oceniania nadreaktywnosci oskrzeli w AR.

9. Brak powiazania pomiedzy stezeniem 25-hydroksy witaminy D (25[OH]D) we krwi kobiet w ciazy, a astma, atopia czy funkcja pluc u potomstwa.

Wills AK, Shaheen SO, Granell R, Henderson AJ, Fraser WD, Lawlor DA. Maternal 25-hydroxyvitamin D and its association with childhood atopic outcomes and lung function. Clinical & Experimental Allergy 2013; 43(10): 1180–1188. (doi:10.1111/cea.12172)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Nie wykazano danych aby stezenie 25(OH)D u ciezarnych bylo powiazane z jakimkolwiek wynikiem funkcji ukladu oddechowego czy atopii u potomstwa. Te odkrycia pozostaly wazne po poprawce na sezon pomiaru i inne potencjalnie zaklócajace czynniki.

10. Przebyte zaostrzenie sa silnym czynnikiem predykcyjnym zaostrzen w przyszlosci u chorych na POChP lub astme.

Al-ani S, Spigt M, Hofset P, Melbye H. Predictors of exacerbations of asthma and COPD during one year in primary care. Family Practice 2013; published online 10 October. (doi:10.1093/fampra/cmt055).

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: W tym wieloosrodkowym prospektywnym badaniu kohortowym z 12 miesieczna obserwacja, wykonana w siedmiu osrodkach medycyny ogólnej w Norwegii, autorzy wykryli, iz glówna determinanta przyszlych zaostrzen, niezaleznie od funkcji pluc, bylo zaostrzenie w poprzednim roku, wystarczajaco ciezkie aby zmuszalo do hospitalizacji lub leczenia antybiotykami lub kortykosteroidami o dzialaniu ogólnoustrojowym.

11. Zapalenie w astmie i alergicznym niezycie nosa oraz jego utrzymywanie sie w okresach bez ekspozycji na alergen.

Panzner P, Malkusová I, Vachová M, Liška M, Brodská P, Ružicková O, Malý M. Bronchial inflammation in seasonal allergic rhinitis with or without asthma in relation to natural exposure to pollen allergens. Allergologia et Immunopathologia 2013; 41(5). (doi:10.1016/j.aller.2013.06.009).

Streszczenie

Komentarz edytora: Utrzymujace sie zapalenie dolnych dróg oddechowych w okresach bez ekspozycji na alergen wykazano w astmie sezonowej poprzez pomiary eozynofilii i ECP w plwocinie. To moze miec implikacje w leczeniu alergicznego niezytu nosa z lub bez astmy w celu promowania dlugoterminowego, przeciwzapalnego leczenia.

12. Przeglad systematyczny wartosci predykcyjnej punktowych testów skórnych (SPT) i stezenia w surowicy alergenowo-swoistych IgE (sIgE) w rozwoju tolerancji u dzieci z uprzednio zdiagnozowana alergia na orzeszki ziemne, jajka i mleko.

Peters RL, Gurrin LC, Dharmage SC, Koplin JJ, Allen KJ. The natural history of IgE-mediated food allergy: Can skin prick tests and serum-specific IgE predict the resolution of food allergy? International Journal of Environmental Research and Public Health 2013; 10(10): 5039–5061. (doi:10.3390/ijerph10105039)

Pelny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Autorzy wyciagneli wniosek, iz badania potwierdzaja przejsciowy charakter alergii pokarmowych u niektórych dzieci, oraz iz SPT i sIgE ewoluuja w miare postepu choroby. Wiekszosc badan podawalo wartosc progowa, której przekroczenie zwiekszalo prawdopodobienstwo tolerancji u danego chorego, ale dane dotyczace utrzymywania sie nie sa pozbawione uprzedzen. Istnieje potrzeba populacyjnych badan prospektywnych, które zastosuja zloty standard, doustna prowokacje pokarmem w celu zdiagnozowania wyjsciowej alergii i nastepnie obserwacji czy wartosci progowe SPT i sIgE sa w stanie przewidziec przebieg tej alergii.