Contact WAO | e-News Sign Up | Site Map | Home  
World Allergy Organization
WAO's mission: To be a global resource and advocate in the field of allergy, advancing excellence in clinical care through education, research and training as a world-wide alliance of allergy and clinical immunology societies.

President's Message

Drodzy Przyjaciele,

W zeszłym miesiącu podzieliłem moje cztery główne obszary zainteresowania na kadencję WAO 2014 - 2015. Chociaż do wdrożenia niektórych z tych obszarów minie wiele miesięcy, już rozpoczął się proces wprowadzenia innych. Teraz chciałbym poświęcić chwilę i podzielić się z wami kilkoma postępami, które zostały rozpoczęte w WAO w miarę jak opracowujemy skuteczne sposoby administrowania Zarządem WAO.

Pierwsze kroki, które podjęliśmy w tej kluczowej dziedzinie są tworzenie Rad Nadzorczych. Zarząd WAO został podzielony na trzy rady, które pomogą w nadzorowaniu wielu komitetów WAO. Niektóre z celów i rezultatów, które mamy nadzieję zrealizować z pomocą Rad Nadzorczych to:

W dodatku do Rad Nadzorczych stworzyliśmy kilka nowych komitetów zogniskowanych na poszczególnych chorobach.  Nowe komitety, które zostaną powołane w 2014 to:

Te dwie komisje dołączą do naszą rosnącej listy komitetów skoncentrowanych na chorobach, których zadaniem jest zapewnienie członkom WAO najnowszych informacji w tych rosnących i rozwijających się obszarach zainteresowania. Wiele komisji WAO spotka się po raz pierwszy w 2014 roku, podczas nadchodzącego corocznego spotkania AAAAI w San Diego, aby omówić swoje bieżące projekty i ustalić swoje cele w nadchodzącym okresie. Jesteśmy podekscytowani, aby podzielić się z wami ambitnymi programami, które wiele z komisji rozpocznie podczas tych spotkań.

Nasz Komitet Programu Naukowego WISC 2014 pracował bardzo ciężko przez ostatnich kilka miesięcy i jestem szczęśliwy, iż mogę dzielić się z Wami Wstępnym Programem WISC 2014. Jak możecie zobaczyć ten program podkreśla najnowsze osiągnięcia i strategie w leczeniu i prewencji, jak również dostarcza zintegrowanego podejścia do diagnostyki i postępowania w ciężkich i skomplikowanych formach alergii. Mamy nadzieję, iż planujesz dołączyć do nas w Rio de Janeiro, Brazylia od 6 do 9 grudnia 2014. Proszę sprawdzaj na stronach internetowych Konferencji (www.worldallergy.org/wisc2014) aby uzyskać wszystkie uaktualnienia i terminy.

W tym roku WAO będzie gospodarzem czwartego corocznego Światowego Tygodnia Alergii (7 –13 kwietnia 2014), pod tytułem “Anafilaksja – Kiedy alergia może być ciężka i śmiertelna.” Światowy Tydzień Alergii jest sposobnością dla Twojego towarzystwa do podniesienia świadomości ryzyka anafilaksji, odpowiedzi i prewencji.  Tak jak w przeszłości na Światowy Tydzień Alergii, WAO dostarczy środki dla jej członkowskich towarzystw; te materiały będą dostępne online. Odwiedź strony internetowe Światowego Tygodnia Alergii www.worldallergyweek.org.

Mając nadzieję na spotkanie w Rio!

Z poważaniem,

Lanny Rosenwasser

Prezydent, World Allergy Organization