MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

President's Message

Pozdrowienia od Światowej Organizacji Alergii!

Wielu z nas właśnie wróciliśmy z corocznego zjazdu AAAAI w San Antonio, gdzie odbyły się spotkania kilku Rad i Komitetów WAO, jak również Rady Dyrektorów. Pragnę wyrazić moją szczerą wdzięczność wszystkim, którzy poświęcili czas, aby uczestniczyć i przyczyniać się do tych spotkań, aby pomóc WAO w wielu naszych projektach i inicjatywach.

Szczególnie chciałabym podziękować Komitetowi Wykonawczemu i Zarządowi WAO za wspólne owocne spotkania i czekam na rozwój wielu inicjatyw, o których rozmawialiśmy. Będziemy ściśle współpracować z wszystkimi towarzystwami członkowskimi WAO w celu większej globalnej misji naszej specjalności zmierzającej do poprawy opieki nad pacjentem i jakości życia chorego i z góry dziękujemy wam za cenny wkład.  Chciałabym również przypomnieć, iż po zjeździe w San Antonio mamy także zjazd EAACI-WAO Mediolanie, a jego program naukowy wygląda bardzo dobrze z dużym udziałem przedstawicieli z różnych krajów.  Obecnie przyjmowane są jeszcze streszczenia, proszę zgłosić Wasze streszczenie aby dołączyć do ponad 1800 streszczeń, które zostały już nadesłane.  Oczekujemy Was w Mediolanie na tym szczególnym Kongresie.

Światowy Tydzień Alergii – 8-14 kwietnia 2013

WAO oczekuje występowania jako gospodarz Trzeciego Corocznego Tygodnia Alergii który odbędzie się od 8 do 14 kwietnia 2013.

W tym roku WAO wyselekcjonowała temat: Alergia Pokarmowa – Narastający Globalny Problem Zdrowotny.

Częstość występowania alergii pokarmowej narasta, szczególnie u dzieci i to zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych, a w związku z tym pojawiła się potrzeba większej świadomości i zrozumienia alergii pokarmowych w celu odniesienia się do różnorodności zagadnień związanych z nadwrażliwością na pokarmy. Światowy Tydzień Alergii jest sposobnością dla Waszego towarzystwa do podniesienia świadomości zagadnień alergii pokarmowych oraz specyficznych tematów, które dotykają Wasze społeczności .  

Mam nadzieję, że przyłączycie się do nas podczas Światowego Tygodnia Alergii i przeprowadzicie dalekosiężne działania ukierunkowane na chorych, rodziców, nauczycieli, doradców, producentów żywności, pracowników ministerstw zdrowia, szkół medycznych, polityków całego społeczeństwa dla dobra chorych. WAO dostarczyło materiały do towarzystw  członkowskich w celu użycia w działaniach o zasięgu lokalnym, krajowym i regionalnym, a te materiały są dostępne na:. www.worldallergyweek.org.

Nadchodzące publikacje WAO
WAO z radością zawiadamia o dwóch nadchodzących publikacjach! WAO stara się dostarczyć społeczniości najnowsze informacje w danych dziedzinach. WAO wkrótce opublikuje następujące dokumenty:

• WAO-GA2LEN-ARIA Consensus Document on Molecular-based Allergy
Diagnosis. Ta praca stanowi praktyczny przewodnik dotyczący wskazań, oznaczeń i interpretacji molekularnej diagnostyki alergologicznej dla klinicystów alergologów.
• Sublingual Immunotherapy: WAO Position Paper – Update. Kontynuując nacisk na ogólnoświatowy consensus dotyczący SLIT, WAO tworzy uaktualnione stanowisko 2009.  Dokument podstawowy pozostaje nie zmieniony, z krótkim, zwartym uaktualnieniem kilku rozdziałów i dodaniem kilku nowych rozdziałów dotyczących nowych zagadnień.  Uaktualnienie każdego rozdziału zawiera nowe dane potwierdzone pozycjami literatury.
 
Nadchodzące spotkania WAO
EAACI-WAO World Allergy and Asthma Congress
22-26 June 2013
Milan, Italy
WAO Symposium on Immunotherapy and Biologics
13-14 December 2013
Chicago, IL, United States
Sincere regards,
Ruby Pawankar, MD, PhD
President, World Allergy Organization

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK