MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

President's Message

Pozdrowienia od Światowej Organizacji Alergii!

Wielu z nas właśnie wróciliśmy z corocznego zjazdu AAAAI w San Antonio, gdzie odbyły się spotkania kilku Rad i Komitetów WAO, jak również Rady Dyrektorów. Pragnę wyrazić moją szczerą wdzięczność wszystkim, którzy poświęcili czas, aby uczestniczyć i przyczyniać się do tych spotkań, aby pomóc WAO w wielu naszych projektach i inicjatywach.

Szczególnie chciałabym podziękować Komitetowi Wykonawczemu i Zarządowi WAO za wspólne owocne spotkania i czekam na rozwój wielu inicjatyw, o których rozmawialiśmy. Będziemy ściśle współpracować z wszystkimi towarzystwami członkowskimi WAO w celu większej globalnej misji naszej specjalności zmierzającej do poprawy opieki nad pacjentem i jakości życia chorego i z góry dziękujemy wam za cenny wkład.  Chciałabym również przypomnieć, iż po zjeździe w San Antonio mamy także zjazd EAACI-WAO Mediolanie, a jego program naukowy wygląda bardzo dobrze z dużym udziałem przedstawicieli z różnych krajów.  Obecnie przyjmowane są jeszcze streszczenia, proszę zgłosić Wasze streszczenie aby dołączyć do ponad 1800 streszczeń, które zostały już nadesłane.  Oczekujemy Was w Mediolanie na tym szczególnym Kongresie.

Światowy Tydzień Alergii – 8-14 kwietnia 2013

WAO oczekuje występowania jako gospodarz Trzeciego Corocznego Tygodnia Alergii który odbędzie się od 8 do 14 kwietnia 2013.

W tym roku WAO wyselekcjonowała temat: Alergia Pokarmowa – Narastający Globalny Problem Zdrowotny.

Częstość występowania alergii pokarmowej narasta, szczególnie u dzieci i to zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych, a w związku z tym pojawiła się potrzeba większej świadomości i zrozumienia alergii pokarmowych w celu odniesienia się do różnorodności zagadnień związanych z nadwrażliwością na pokarmy. Światowy Tydzień Alergii jest sposobnością dla Waszego towarzystwa do podniesienia świadomości zagadnień alergii pokarmowych oraz specyficznych tematów, które dotykają Wasze społeczności .  

Mam nadzieję, że przyłączycie się do nas podczas Światowego Tygodnia Alergii i przeprowadzicie dalekosiężne działania ukierunkowane na chorych, rodziców, nauczycieli, doradców, producentów żywności, pracowników ministerstw zdrowia, szkół medycznych, polityków całego społeczeństwa dla dobra chorych. WAO dostarczyło materiały do towarzystw  członkowskich w celu użycia w działaniach o zasięgu lokalnym, krajowym i regionalnym, a te materiały są dostępne na:. www.worldallergyweek.org.

Nadchodzące publikacje WAO
WAO z radością zawiadamia o dwóch nadchodzących publikacjach! WAO stara się dostarczyć społeczniości najnowsze informacje w danych dziedzinach. WAO wkrótce opublikuje następujące dokumenty:

• WAO-GA2LEN-ARIA Consensus Document on Molecular-based Allergy
Diagnosis. Ta praca stanowi praktyczny przewodnik dotyczący wskazań, oznaczeń i interpretacji molekularnej diagnostyki alergologicznej dla klinicystów alergologów.
• Sublingual Immunotherapy: WAO Position Paper – Update. Kontynuując nacisk na ogólnoświatowy consensus dotyczący SLIT, WAO tworzy uaktualnione stanowisko 2009.  Dokument podstawowy pozostaje nie zmieniony, z krótkim, zwartym uaktualnieniem kilku rozdziałów i dodaniem kilku nowych rozdziałów dotyczących nowych zagadnień.  Uaktualnienie każdego rozdziału zawiera nowe dane potwierdzone pozycjami literatury.
 
Nadchodzące spotkania WAO
EAACI-WAO World Allergy and Asthma Congress
22-26 June 2013
Milan, Italy
WAO Symposium on Immunotherapy and Biologics
13-14 December 2013
Chicago, IL, United States
Sincere regards,
Ruby Pawankar, MD, PhD
President, World Allergy Organization