MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

President's Message

Drodzy Przyjaciele i Koledzy,

Gorące pozdrowienia i najlepsze życzenia na wspaniały sezon świąteczny od Światowej Organizacji Alergologii!

Właśnie wróciliśmy do domu po bardzo udanym Sympozjum WAO o immunoterapii i lekach biologicznych w Chicago, IL, USA, gdzie mieliśmy 390 delegatów, reprezentujących 43 kraje z całego świata. Ponadto, mieliśmy ponad 40 kluczowych ekspertów w dziedzinie alergologii, astmy i immunologii klinicznej z całego świata, którzy przybyli aby dzielić się swoją wiedzą na temat aktualnych osiągnięć i przyszłych potrzeb badawczych w dziedzinie immunoterapii i leków biologicznych oraz ich wpływ na rozumienie i leczenie coraz bardziej złożonych chorób alergicznych i astmy u poszczególnych pacjentów. Te pierwsze w swoim rodzaju Sympozjum na temat tych bardzo ważnych i aktualnych tematów, było wielkim sukcesem!

W ciągu ostatnich 62 lat, od jej powstania w 1951 roku, WAO osiągnęła doskonałe wyniki osiągane przez najlepsze umysły z całego świata spotykające się aby wykonać krytyczną pracę w alergologii / immunologii. Przedstawiając ten postęp WAO, na przestrzeni lat, wynik dedykowanych wysiłków naszych dotychczasowych przywódców, w szczególności chciałabym, aby zastanowić się jak to odbywało się w ostatnich dwóch latach: Co zaplanowaliśmy zrobić i co byliśmy w stanie osiągnąć, co musimy jeszcze osiągnąć i jakie są niezaspokojone potrzeby. Znalazłam się w sytuacji odzwierciedlając wezwanie do działania, które obejmuje kilka kluczowych elementów i patrzy w przyszłość tej specjalności.

Interakcja człowieka wśród jednostek i krajów odbywa się od tysięcy lat. To jest sedno ludzkiej egzystencji, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. Jednakże koncepcja globalizacji, w odniesieniu do procesu integracji międzynarodowej, jest szczególne, tym bardziej w medycynie i zdrowiu.

W styczniu 2012 roku, jako globalna organizacja alergii, astmy i immunologii podjęliśmy wezwanie do działania, aby skoncentrować nasze wysiłki na rzecz większej globalizacji, harmonizacji i integracji.

Globalizacja, Harmonizacja, Integracja

Rozpoczęliśmy wzmacnianie wysiłków w celu zwiększenia wiedzy i doskonałości akademickiej w ramach specjalności, aby sprostać wyzwaniu alergii jako światowego zdrowia publicznego. Zwiększona wydajność i poprawna znajomość prowadzi do lepszej opieki, a jednocześnie zapewnienia przyszłości tej specjalności. Zwiększenie doskonałości akademickiej i innowacyjności obejmuje lepsze upowszechnianie najnowocześniejszej nauki, rozwój wiedzy, lepsze badania, jak również lepsze szkolenie naszych lekarzy na całym świecie. Rekrutacja młodych ludzi do specjalizacji i szkolenie ich było również częścią programu. Dodatkowo stwierdziliśmy, że istnieje luka w powszechnej wiedzy, która musi być wypełniona.

Integracja i uczestnictwo w interdyscyplinarnych globalnych szczytach i forach jest częścią naszych stałych wysiłków w umiejscawianiu alergii jako globalnej agendy zdrowia.

 • Biała Księga alergii: Aktualizacja 2013
 • Prezydent mówiła o WAO w centrali ONZ "Środowisko i Zdrowie", podkreślając i popierając potrzebę włączenia alergii do programu chorób niezakaźnych ONZ (NCDs)
 • interakcje i konsultacje z organami regulacyjnymi i organami ochrony zdrowia:
 • EMA (Europejskie Agencja Medycyny) oraz WHO (Światowa Organizacji Zdrowia)
 • Uznany lider, założyciel naszej zróżnicowanej i wielokulturowej organizacji prof Alain de Weck został nagrodzony pośmiertnie za całokształt twórczości
 • Przeprowadzono badania dotyczące zmiany globalnych wzorców pokarmowej u dzieci, alergii zawodowej, sport, astmę dziecięcą, itp.
 • Opracowano dokument określający aktualny stan etykietowania żywności na świecie
 • Globalne wytyczne dotyczące alergii na mleko krowie: DRACMA i jej nadchodząca aktualizacja
 • Światowy Tydzień Alergii
 • Światowy atlas alergenów wziewnych zostanie wydany wkrótce

Współpraca, Współdziałanie

Globalne partnerstwo zespołów interdyscyplinarnych z udziałem polityków, innych organizacji globalnych, grup poparcia, lekarzy innych dyscyplin, środowiska akademickiego i przemysłu, może znacznie przyczynić się do zmniejszenia ciężaru chorób alergicznych i astmy.

 • Współpraca interdyscyplinarna: Narodowe i regionalne towarzystwa, ICAALL (AAAAI, EAACI, ACAAI, and WAO) JSA, APAPARI, APAAACI, SLAAI, KAAACI, ASBAI, INTERASMA, ARIA, GA2LEN, etc
 • Współpraca interdyscyplinarna: European Respiratory Society, International Union of Immunological Societies
 • Programy GP- IPCRG, etc edukacyjne, badawcze i naukowe spotkania
 • Programy ukierunkowane na chorych i współpraca z organizacjami chorych, forum chorych na WISC. Strony internetowe zogniskowane na chorych
 • Manifes o dostosowaniu się do leczenia i alergenach
 • Edukacja w astmie dziecięcej
 • Przegląd wraz z EAACI ICD 10 w celu przyszłej rekomendacji ICD 11.

WAO będzie także intensyfikować wysiłki aby rozprzestrzeniać informacje i wspierać dialog dotyczący tych globalnych problemów zdrowotnych poprzez internet i czasopismo.

Tworzenie i dążenie do doskonałości

Stworzenie właściwych zachęt do realizacji interwencji opartych na dowodach pojedynczych i złożonych wymaga zwrócenia uwagi na ocenę gospodarczą, porównanie kosztów i korzyści i użyteczności kosztów w naszych analizach. Ponadto, ważne jest, aby określić i ogłaszać ciągle nowe pomysły dotyczące zapobiegania, progresji choroby, chorób współistniejących i nowych rodzajów terapii niezaspokojonych potrzeb. Wysiłki WAO do określenia i zniwelowania obecnych luk obejmie inicjatywy, takie jak centra doskonałości, naukowe grupy doradcze i awangardowe programy naukowe na kongresach i konferencjach WAO z najnowszymi i praktycznymi tematami obejmującymi wszystkie sektory opieki zdrowotnej

Skupienie się na priorytetach

Rozszerzając zasięg do zaangażowania innych zainteresowanych stron, WAO będzie kontynuować wysiłki propagandowe i pomagać odpowiedzieć na potrzeby w obszarach i krajach świata, do których jeszcze nie dotarliśmy. Dodatkowo ustalono, że istnieje luka w wiedzy globalnej, która musi być zniwelowana, a wiedza jest podstawą lepszej opieki. W wielu dziedzinach wiedzy, szkoleń oraz świadczenia usług na świecie są nadal bardzo potrzebne a specjaliści alergolodzy/immunolodzy w większości części świata nie są dostępni w wystarczającej liczbie, aby zaspokoić potrzeby pacjentów. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i inni leczą większość pacjentów z astmą i zaburzeniami alergicznymi / immunologicznymi.

Włącz się i zapewnij przyszłość alergologii

WAO utrzymuje relacje interaktywne z jej towarzystwami członkowskimi w celu włączenia poglądów naszych członków w kierunku zwiększenia skuteczności. Pozostaje wiele do zrobienia w celu zwiększenia liczby krajów reprezentowanych w składzie WAO, zwłaszcza tych o niższych i średnich dochodach, w których alergia zmienia się tak spektakularnie. Aby zapewnić przyszłość dziedzinie, WAO rozpoczęła także zwiększenie zaangażowania młodych ludzi poprzez ustanowienie Grupy Młodych Członków.

Jednym z konkretnych przykładów pokazującym jak WAO zapewnienia przyszłości tej dziedzinie i rozwój specjalności miało miejsce w Kenii, z udziałem 9 krajów Afryki Wschodniej (wrzesień 2012) oraz w Indonezji (czerwiec 2013) i ostatnio w listopadzie podczas ostatniej światowej Szkoły Alergologicznej w Harare, Zimbabwe w dniach 25-26 listopada. Ten program WAO był we współpracy z ACAAI, Międzynarodową Unią Towarzystw Immunologicznych (IUIS) i Towarzystwa Alergii Zimbabwe wraz z udziałem Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia i lokalnych towarzystw medycznych w Zimbabwe. Prof Ansotegui dr Wallace, prof Sibanda, prof Valenta i ja byliśmy wykładowcami w tej szkole. Udział wzięło 75 uczestników, którzy przybyli z 5 ościennych krajów, Botswany, Zambii, Malawi, Ugandy i RPA.  Delegaci WATS spoza Zimbabwe byli sponsorowani przez ACAAI i WAO. Po WATS wspólnie zorganizowaliśmy sympozjum na temat chorób niezakaźnych, w którym uczestniczyli nasi wykładowcy w godzinach popołudniowych w dniu 26 listopada i rano 27 listopada. Była tam również narodowa telewizja i prasa, aby odbić szerokim echem tą inicjatywę o alergii.

Na APAPARI w Bangkoku oceniliśmy wyniki współpracy WAO - APAPARI w Azji i odnieśliśmy kilka sukcesów, jak w Wietnamie i Laosie. Byliśmy w stanie osiągnąć wiele rzeczy w ciągu ostatnich dwóch lat i czekam na dalsze zwiększenie wiedzy i zdolności w ramach tej specjalności.

W miarę jak postępujemy do przodu w ramach naszych bieżących inicjatyw i wnosimy nowe WAO rośnie w siłę jako globalna organizacja w dziedzinie alergii, astmie i immunologii klinicznej.

Chciałbym poświęcić chwilę, aby podziękować i uhonorować wszystkich moich kolegów z Zarządu WAO, którzy pracowali ze mną w celu osiągnięcia sukcesu tej wizji. Moim kolegom z Komitetu Wykonawczego WAO – Lanny Rosenwasser (Prezydent Elekt), Mario Sánchez-Borges (Sekretarz Generalny), Stephen T. Holgate (Skarbnik) and Richard F. Lockey (Były Prezydent) — jak również Zarządowi WAO który reprezentuje główne region świata — Azja-Pacyfik, Europa, Środkowy Wschód/Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Wspólnota Niepodległych Państw:

Historyk:
G. Walter Canonica (Włochy)
Członkowie:
Ignacio Ansotegui (Hiszpania)
Claus Bachert (Belgia)
Michael Blaiss (USA)
Motohiro Ebisawa (Japonia)
Roy Gerth van Wijk (Holandia)
Sandra González-Díaz (Meksyk)
Tari Haahtela (Finlandia)
Elham Hossny (Egipt)
Juan Carlos Ivancevich (Argentyna)
Francesca Levi-Schaffer (Izrael)
Susan Prescott (Australia)
Nelson Rosário Filho (Brazylia)
Hugh Sampson (USA)
Tatiana Slavyanskaya (Rosja)
Dana Wallace (USA)

Serdeczne podziękowania dla naszej dalszej rodziny WAO, wielu naszych rad/komisji i komitetów oraz rad członków z całego świata, którzy aktywnie przyczynili się do różnych działań w WAO.

Przede wszystkim wyrażam szczerą wdzięczność naszemu personelowi, którzy tworzą rdzeń i siłę naszej organizacji i pracuje z najwyższym poświęceniem i profesjonalizmem. Brakuje mi słów, aby opisać to, na co naprawdę najbardziej zasługują.

Jak myślę o wspaniałych przywódcach i przyjaciołach, z którymi pracowałem przez lata i będę nadal pracować, którzy pomogli kształtować kierunek WAO na przestrzeni lat, chciałbym podzielić się z Wami cytatem, który mi przyświecał i dawał moc przez cały czas, a który naprawdę odzwierciedla poświęcenie, kolegialność i harmonię naszego Zarządu. Jak powiedział Jim Rohn: „Wyzwanie przywództwa to być silnym, ale nie niegrzecznym, być miłym, ale nie słabym, być śmiałym, ale nie tyranem, być myślącym, ale nie leniwym, być pokornym, ale nie bojaźliwym, być dumnym, ale nie aroganckim, mieć poczucie humoru , ale bez szaleństwa.”

W końcu, chciałabym życzyć Wam wszystkim drodzy przyjaciele na całym świecie, cudownych wakacji, dobrego, szczęśliwego i spokojnego Nowego Roku! Do góry, naprzód w ten Nowy Rok!!!

Z poważaniem,
Ruby Pawankar, MD, PhD
Prezydent Światowej Organizacji Alergologii

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK