MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

President's Message

Drodzy Przyjaciele,

W zeszłym miesiącu podzieliłem moje cztery główne obszary zainteresowania na kadencję WAO 2014 - 2015. Chociaż do wdrożenia niektórych z tych obszarów minie wiele miesięcy, już rozpoczął się proces wprowadzenia innych. Teraz chciałbym poświęcić chwilę i podzielić się z wami kilkoma postępami, które zostały rozpoczęte w WAO w miarę jak opracowujemy skuteczne sposoby administrowania Zarządem WAO.

Pierwsze kroki, które podjęliśmy w tej kluczowej dziedzinie są tworzenie Rad Nadzorczych. Zarząd WAO został podzielony na trzy rady, które pomogą w nadzorowaniu wielu komitetów WAO. Niektóre z celów i rezultatów, które mamy nadzieję zrealizować z pomocą Rad Nadzorczych to:

  • Zapewnianie pomocy i wytycznych dla komitetów składających wnioski do WAO
  • Motywowanie komitetów, aby pozostać przy rozwiązywaniu zadań i wykonać proponowane projekty
  • Współdziałanie z Komitetem Wykonawczym / Zarządem w strategicznej wizji komitetów
  • Identyfikacja obszarów wzajemnego / wspólnego zainteresowania między komisjami i zachęcanie do interakcji i wspólnych projektów rad komisji

W dodatku do Rad Nadzorczych stworzyliśmy kilka nowych komitetów zogniskowanych na poszczególnych chorobach.  Nowe komitety, które zostaną powołane w 2014 to:

  • Zagadnienia chorób dotyczących barier i mikrobiomu
  • Modele dostarczania opieki zdrowotnej i alergii

Te dwie komisje dołączą do naszą rosnącej listy komitetów skoncentrowanych na chorobach, których zadaniem jest zapewnienie członkom WAO najnowszych informacji w tych rosnących i rozwijających się obszarach zainteresowania. Wiele komisji WAO spotka się po raz pierwszy w 2014 roku, podczas nadchodzącego corocznego spotkania AAAAI w San Diego, aby omówić swoje bieżące projekty i ustalić swoje cele w nadchodzącym okresie. Jesteśmy podekscytowani, aby podzielić się z wami ambitnymi programami, które wiele z komisji rozpocznie podczas tych spotkań.

Nasz Komitet Programu Naukowego WISC 2014 pracował bardzo ciężko przez ostatnich kilka miesięcy i jestem szczęśliwy, iż mogę dzielić się z Wami Wstępnym Programem WISC 2014. Jak możecie zobaczyć ten program podkreśla najnowsze osiągnięcia i strategie w leczeniu i prewencji, jak również dostarcza zintegrowanego podejścia do diagnostyki i postępowania w ciężkich i skomplikowanych formach alergii. Mamy nadzieję, iż planujesz dołączyć do nas w Rio de Janeiro, Brazylia od 6 do 9 grudnia 2014. Proszę sprawdzaj na stronach internetowych Konferencji (www.worldallergy.org/wisc2014) aby uzyskać wszystkie uaktualnienia i terminy.

W tym roku WAO będzie gospodarzem czwartego corocznego Światowego Tygodnia Alergii (7 –13 kwietnia 2014), pod tytułem “Anafilaksja – Kiedy alergia może być ciężka i śmiertelna.” Światowy Tydzień Alergii jest sposobnością dla Twojego towarzystwa do podniesienia świadomości ryzyka anafilaksji, odpowiedzi i prewencji.  Tak jak w przeszłości na Światowy Tydzień Alergii, WAO dostarczy środki dla jej członkowskich towarzystw; te materiały będą dostępne online. Odwiedź strony internetowe Światowego Tygodnia Alergii www.worldallergyweek.org.

Mając nadzieję na spotkanie w Rio!

Z poważaniem,

Lanny Rosenwasser

Prezydent, World Allergy Organization

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK