MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

President's Message

Drodzy Przyjaciele,

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rejestracja i nadsyłanie streszczeń na Światowy Kongres Alergologii (WAO) 2015 zostały otwarte.  Mamy nadzieję, że rozważacie przyłączenie się do nas na tym międzynarodowym wydarzeniu alergologicznym odbywającym się w Seoulu, Korea w dniach 14-17 października 2015.  Kongres będzie współpracą z Koreańską Akademią Alergologii, Astmy i Immunologii Klinicznej (KAACI) i Towarzystwa Azji i Pacyfiku Alergologii Pediatrycznej, Respirologii i Immunologii (APAPARI). 

Poprzez tą silną współpracę stworzono wybitny Program Naukowy na WAC 2015.  Będzie tam całkowicie pediatryczna ścieżka biegnąca przez cały czas trwania Kongresu, stworzona przy współudziale i kierownictwu APAPARI. Również odbędą się sesje pokazujące obecny stan wiedzy Nowe Horyzonty w Immunoterapii, Terapie Biologiczne, Astma i Choroby Dróg Oddechowych, Alergie Pokarmowe i Anafilaksja, Zmiany Klimatu a Mikrobiom oraz Nowe Granice Alergologii.  Jest to program, którego nie można opuścić.

Zachęcam abyście sprawdzali na http://www.worldallergy.org/wac2015 w celu uzyskania aktualnych informacji o Kongresie.

Nadchodzące aktywności WAO:

WAO jest bardzo podekscytowane aby wziąć udział w Corocznym Zjeździe AAAAI, który odbędzie się w Houston, Texas, USA, w dniach 21-24 lutego. Spotka się tam Zarząd WAO oraz szereg rad, komitetów i grup roboczych.

Ponadto, WAO jest zadowolone z powodu współorganizacji z AAAAI Światowego Forum Alergologii, które odbędzie się w poniedziałek 23 lutego od 10:45 do 12:00 w Convention Center, Level Three, Grand Ballroom A, a tematem będzie “Skóra jako bariera w atopowym zapaleniu skóry: czynniki współistniejące”. WAO chciałoby podziękować firmie Novartis za ciągłe wsparcie Światowego Forum Alergologii. W celu uzyskania więcej informacji o Światowym Forum Alergologii odwiedź: http://www.worldallergy.org/educational_programs/world_allergy_forum/

Jest nam miło organizować Forum Towarzystw Członkowskich w poniedziałek 23 lutego od 2:00 do 3:00 w Grand Hyatt – Crocket A&B Rooms.  Umożliwi to Reprezentantom Członków Towarzystw uzyskanie informacji o najnowszych inicjatywach WAO i uczestniczenie, wymianę i transformację waszych idei w działania poprzez reprezentowanie Waszego Towarzystwa w dyskusjach z zarządem WAO. Mam nadzieję spotkać tam Was wszystkich.

W tym roku WAO będzie organizować piąty coroczny Światowy Tydzień Alergii w dniach 13-19 kwietnia 2015 skupiając się ma “Alergia dróg oddechowych – obciążenie dla człowieka i ekonomii”.  Dotyczyć będzie częstości występowania alergicznego nieżytu nosa i astmy na całym świecie  poszerzając świadomość pośród społeczeństwa, pracowników medycznych i polityków. Tak jak poprzednio na Światowy Tydzień Alergii WAO dostarczy materiały do towarzystw członkowskich;  te materiały będą dostępne w internecie. Sprawdzaj www.worldallergyweek.org w celu dostępu do zasobów i aktualizacji.

Z poważaniem,

Z poważaniem,
Lanny Rosenwasser
Prezydent, Światowej Organizacji Alergologii

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK