MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

President's Message

Drodzy Przyjaciele,

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rejestracja i nadsyłanie streszczeń na Światowy Kongres Alergologii (WAO) 2015 zostały otwarte.  Mamy nadzieję, że rozważacie przyłączenie się do nas na tym międzynarodowym wydarzeniu alergologicznym odbywającym się w Seoulu, Korea w dniach 14-17 października 2015.  Kongres będzie współpracą z Koreańską Akademią Alergologii, Astmy i Immunologii Klinicznej (KAACI) i Towarzystwa Azji i Pacyfiku Alergologii Pediatrycznej, Respirologii i Immunologii (APAPARI). 

Poprzez tą silną współpracę stworzono wybitny Program Naukowy na WAC 2015.  Będzie tam całkowicie pediatryczna ścieżka biegnąca przez cały czas trwania Kongresu, stworzona przy współudziale i kierownictwu APAPARI. Również odbędą się sesje pokazujące obecny stan wiedzy Nowe Horyzonty w Immunoterapii, Terapie Biologiczne, Astma i Choroby Dróg Oddechowych, Alergie Pokarmowe i Anafilaksja, Zmiany Klimatu a Mikrobiom oraz Nowe Granice Alergologii.  Jest to program, którego nie można opuścić.

Zachęcam abyście sprawdzali na http://www.worldallergy.org/wac2015 w celu uzyskania aktualnych informacji o Kongresie.

Nadchodzące aktywności WAO:

WAO jest bardzo podekscytowane aby wziąć udział w Corocznym Zjeździe AAAAI, który odbędzie się w Houston, Texas, USA, w dniach 21-24 lutego. Spotka się tam Zarząd WAO oraz szereg rad, komitetów i grup roboczych.

Ponadto, WAO jest zadowolone z powodu współorganizacji z AAAAI Światowego Forum Alergologii, które odbędzie się w poniedziałek 23 lutego od 10:45 do 12:00 w Convention Center, Level Three, Grand Ballroom A, a tematem będzie “Skóra jako bariera w atopowym zapaleniu skóry: czynniki współistniejące”. WAO chciałoby podziękować firmie Novartis za ciągłe wsparcie Światowego Forum Alergologii. W celu uzyskania więcej informacji o Światowym Forum Alergologii odwiedź: http://www.worldallergy.org/educational_programs/world_allergy_forum/

Jest nam miło organizować Forum Towarzystw Członkowskich w poniedziałek 23 lutego od 2:00 do 3:00 w Grand Hyatt – Crocket A&B Rooms.  Umożliwi to Reprezentantom Członków Towarzystw uzyskanie informacji o najnowszych inicjatywach WAO i uczestniczenie, wymianę i transformację waszych idei w działania poprzez reprezentowanie Waszego Towarzystwa w dyskusjach z zarządem WAO. Mam nadzieję spotkać tam Was wszystkich.

W tym roku WAO będzie organizować piąty coroczny Światowy Tydzień Alergii w dniach 13-19 kwietnia 2015 skupiając się ma “Alergia dróg oddechowych – obciążenie dla człowieka i ekonomii”.  Dotyczyć będzie częstości występowania alergicznego nieżytu nosa i astmy na całym świecie  poszerzając świadomość pośród społeczeństwa, pracowników medycznych i polityków. Tak jak poprzednio na Światowy Tydzień Alergii WAO dostarczy materiały do towarzystw członkowskich;  te materiały będą dostępne w internecie. Sprawdzaj www.worldallergyweek.org w celu dostępu do zasobów i aktualizacji.

Z poważaniem,

Z poważaniem,
Lanny Rosenwasser
Prezydent, Światowej Organizacji Alergologii