MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Posted: June 2011 (czerwiec 2011)

Witamy w nowym formacie Przeglądu Prasy WAO! Przez kilka lat członkowie WAO i inni odwiedzający strony WWW.WorldAllergy.org mogli cieszyć się ułatwieniem elektronicznego biuletynu WAO Reviews, w tym tłumaczenia na arabski, francuski, japoński, polski, portugalski, rosyjski i hiszpański. 

Jako część celów WAO ciągłego dostarczania swoim członkom najbardziej wartościowych usług, naczelny edytor WAO Web kształtuje nowe sposoby dostarczania łatwego dostępu do najlepszych wiadomości dostępnych w internecie. Każdego miesiąca czytelnicy mogą szybko przejrzeć Wybór Edytora bieżącej literatury i szybko połączyć się aby uzyskać dostęp do streszczenia lub artykułu i pozostać na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami alergologii/immunologii.  

Artykuły są selekcjonowane w zależności od ich znaczenia dla klinicystów, którzy troszczą się o chorych na astmę i inne choroby alergiczne/immunologiczne przez naczelnego edytora WAO Web Carlosa Ivancevich, MD, i edytora przeglądu WAO Phillipa Lieberman, MD.

1. Skurcz oskrzeli bez współistniejącego zapalenia indukuje przebudowę dróg oddechowych.

Grainge CL, Lau LCK, Ward JA, et al. Effect of Bronchoconstriction on Airway Remodeling in Asthma. New England Journal of Medicine 2011; 364(21): 2006-2015
Abstract

Komentarz edytora: Jest to podstawowa pozycja która identyfikuje przewlekły skurcz oskrzeli jako przyczynę przebudowy dróg oddechowych. Dlatego też w dodatku do kontrolowania objawów, zapobiegania zaostrzeń i wpływania na zapalenie dróg oddechowych należy kontrolować skurcz oskrzeli aby zapobiec przebudowie dróg oddechowych.  

2. Antybiotyki są przepisywane prawie w 1 na 6 wizyt ambulatoryjnych z powodu astmy.

Paul IM, Maselli JH, Hersh AL et al. Antibiotic Prescribing During Pediatric Ambulatory Care Visits for Asthma, Pediatrics 2011; 127(6): 1014-1021
Full text | Summary at American Academy of Pediatrics

Komentarz edytora: W dalszym ciągu antybiotyki są niepotrzebnie przepisywane u dzieci chorych na astmę. Niewłaściwe przepisywanie antybiotyków może prowadzić do działań niepożądanych i oporności bakterii.  

3. Szacowanie częstości występowania przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok (CRS).

Hastan D, Fokkens WJ, Bachert C et al. Chronic rhinosinusitis in Europe - an underestimated disease. A GA2LEN study. Allergy 2011; Published online ahead of print, May 2011 [doi.org/10.1111/j.1398-9995.2011.02646.x]
Abstract | Summary at MedWire News

Komentarz edytora: Europejskie Stanowisko dotyczące kryteriów zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, polipów nosa i charakterystyki przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok umożliwiło przeprowadzenie tego ważnego badania, które stwierdza wysoką częstość CRS (10%) w Europie i pokazuje powiązanie pomiędzy paleniem papierosów i CRS.

4. Największe badanie wykonane u dzieci podejrzanych o uczulenie na leki beta laktamowe.

Ponvert C, Perrin Y, Bados-Albiero A et al. Allergy to betalactam antibiotics in children: results of a 20-year study based on clinical history, skin and challenge tests. Pediatric Allergy and Immunology 2011; 22(4):411-418
Abstract | Summary at MDLinx

Komentarz edytora: W tym olbrzymim badaniu dzieci podejrzanych o uczulenie na leki beta laktamowi, jedynie niewiele było rzeczywiście uczulonych, a prawdopodobieństwo alergii na beta laktamy było tym większe im szybciej wystąpiła reakcja i/lub im była cięższa. 

5. Trendy w ocenianiu ciężkości i jakości życia (QoL) w atopowym zapaleniu skóry (AD).

Rehal B, Armstrong A. 2011 Health Outcome Measures in Atopic Dermatitis: A Systematic Review of Trends in Disease Severity and Quality-of-Life Instruments 1985-2010. PLoS One 2011; 6(4):e17520. doi:10.1371/journal.pone.0017520
Full text

Komentarz edytora: Zgodnie z pierwszą systematyczną analizą trendów w stosowaniu wyników pomiarów w badaniach dermatologicznych, selekcja zatwierdzonych wyników pomiarów i dokładany pomiar rozmiarów choroby pozwolą na porównania badań dermatologicznych.  

6. Pokrzywka fizykalna leczona omalizumabem.

Metz M, Altrichter S, Ardelean E et al. Anti-Immunoglobulin E Treatment of Patients with Recalcitrant Physical Urticaria. International Archives of Allergy and Immunology 2011; 54(2):177-180.
Abstract

Komentarz edytora: Prezentowany przypadek silnie sugeruje, że omalizumab jest skutecznym leczeniem u chorych na uporczywą pokrzywkę fizykalną nie poddającą się standartowemu leczeniu. Dalsze badania są konieczne aby wyjaśnić mechanizm działania omalizumabu w pokrzywce fizykalnej.  

7. Protozoa w plwocinie są znamiennie powiązane z kliniczną diagnozą astmy.

van Woerden HC, Ratier-Cruz A, Aleshinloye OB, et al. Association between protozoa in sputum and asthma: A case-control study. Respiratory Medicine 2011; 105(6):877-884
Abstract
Summary at MDLinx

Komentarz edytora: Infekcje układu oddechowego przez protozoa może być czynnikiem współdziałającym w niektórych postaciach astmy.

8. Pływanie nie zwiększa ryzyka astmy i objawów alergicznych.

Tischer C, Chen CM, and J. Heinrich. Association between Domestic Mould and Mould Components, and Asthma and Allergy in Children: A Systematic Review. European Respiratory Journal 2011; Published online before print, May 3, 2011 [doi: 10.1183/09031936.00184010]
Abstract
Summary at Reuter's Life

Komentarz edytora: Pierwsze prospektywne, dynamiczne badanie sugeruje, iż pływanie nie zwiększa ryzyka astmy ani objawów alergicznych u brytyjskich dzieci.

9. Wilgotne i bogate w pleśń środowisko zwiększa ryzyko chorób alergicznych układu oddechowego u dzieci.

Irekwatanachai C, Teeratakulpisarn J, Suntornlohanakul S et al. Comparison of salbutamol efficacy in children- via the metered-dose inhaler (MDI) with Volumatic® spacer and via the dry powder inhaler, Easyhaler®, with the nebulizer - in mild to moderate asthma exacerbation: a multicenter, randomized study. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2011; 29(1):25-33.
Full text | PDF

Komentarz edytora: Odkrycie w tej pracy przeglądowej sugeruje, że środowiska domowe z widoczną pleśnią i ekspozycją na spory pleśni zwiększa ryzyko alergicznych chorób układu oddechowego.  Jednakże autorzy uważają, że dalsze badania są potrzebne w celu przebadania efektów ekspozycji na poszczególne komponenty pochodzące z pleśni ponieważ w  tym aspekcie dane literaturowe nie są spójne.  Zauważyli, że potrzeba więcej badań nad swoistymi markerami drobnoustrojów w domu w połączeniu z nową techniką oceny stosowanych metod molekularnych.  

10. Skuteczne działanie objawowe salbutamolu podawanego za pomocą różnych podajników w łagodnych i umiarkowanych zaostrzeniach astmy u dzieci.

Font-Ribera L, Villanueva CM, Nieuwenhuijsen M et al. Swimming Pool Attendance, Asthma, Allergies, and Lung Function in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Cohort. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2011; 183(5):582-588.
Abstract | Summary at JournalWatch

Komentarz edytora: Komory objętościowe są dobrą alternatywą nebulizacji w leczeniu zaostrzeń astmy u dzieci.

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK