MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Styczeń 2012

Artykuły są selekcjonowane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Poziom kontroli astmy jest bezpośrednio proporcjonalny do przestrzegania naznaczonego leczenia.

Jentzsch NS, Camargos P, Sarinho ESC, Bousquet J. Adherence rate to beclomethasone dipropionate and the level of asthma control. Respiratory Medicine 2012; 106 (3): 338-343, 2012.

Abstract

Komentarz edytora: W tym trwającym rok badaniu dzieci chorych na łagodną lub umiarkowaną astmę przestrzeganie naznaczonego leczenia glikokrtykosteroidami było proporcjonalne do stopnia kontroli astmy.  Dlatego też zarówno stopień kontroli astmy jak i przestrzeganie naznaczonego leczenia powinno być systematycznie sprawdzane na zaplanowanych i nie zaplanowanych wizytach.  Autorzy stwierdzili, iż co najmniej 60% przestrzeganie naznaczonego leczenia wystarczyło do utrzymania kontroli astmy określanej poprzez ocenę objawów, w tym powysiłkowych oraz funkcji płuc.  Ponadto zauważono, iż dawka 300 mcg beklometazonu dziennie wystarczała aby uzyskać kontrolę u większości pacjentów.

 

2. Immunoterapia jednym lub kilkoma alergenami u chrych z alergią poliwalentną?

Calderón MA, Cox L, Casale TB, Moingeon P, Demoly P. Multiple-allergen and single-allergen immunotherapy strategies in polysensitized patients: Looking at the published evidence. The Journal of Allergy and Clinical Immunology In press, corrected proof. 13 January 2012. (doi:10.1016/j.jaci.2011.11.019)

Abstract

Komentarz edytora: Celem tej pracy przeglądowej było wyjaśnienie roli immunoterapii przy zastosowaniu jednego alergenu lub kilku alergenów u chorych z alergią poliwalentną.  Udowodniono, iż oba rodzaje immunoterapii są bezpieczne i skuteczne u chorych z alergią poliwalentną.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż potrzeba więcej prac aby ustalić, czy protokoły zakładające immunoterapię wobec jednego alergenu w porównaniu z zakładającymi immunoterapię wobec kilku alergenów generują różną odpowiedź immunologiczną u chorych z alergią monowalentną i poliwalentną.  Wyrazili przekonanie, iż wieloalergenowa immunoterapia podjęzykowa i podskórna u chorych z alergią poliwalentną wymagają więcej danych w celu zweryfikowania ich skuteczności w praktyce.

 

3. Choroby naczyń związane z przeciwciałami przeciw cytoplazmie neutrofilów (ANCAs).

Berden A, Göçeroglu A, Jayne D, Luqmani DJ, Rasmussen N et al. Diagnosis and management of ANCA associated vasculitis. BMJ 2012; 344:e26.

Abstract

Komentarz edytora: Jest to wspaniała praca przeglądowa opierająca się na odkryciach badań obserwacyjnych, randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych i meta-analiz dotyczących chorób naczyń związanych z ANCA.  Skupia się na ziarniniaku z zapaleniem wielonaczyniowym i mikroskopowym zapaleniu wielonaczyniowym. Autorzy podkreślili znaczenie wczesnej diagnozy i leczenia aby zapobiec progresji chorób naczyń związanych z ANCA.  

 

4. Astma rozpoczynającą się w wieku młodzieńczym związana jest ze znamienną chorobowością.

Kurukulaaratchy RJ, Raza A, Scott M, Williams P, Ewart S et al. Characterization of asthma that develops during adolescence; findings from the Isle of Wight Birth Cohort. Respiratory Medicine 2012; 106(3): 329-337.

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy charakteryzują astmę rozpoczynającą się w wieku młodzieńczym w kohorcie Isle of Wight Birth Cohort, identyfikując istotne czynniki ryzyka jej rozwoju.  Te czynniki to atopia, zapalenie błony śluzowej nosa i zwiększona nadreaktywność oskrzeli w wieku 10 lat.  

 

5. Swoistość alergenowa immunoterapii podskórnej (SCIT).

Dreborg S, Lee TH, Kay AB, Durham SR. Immunotherapy Is Allergen-Specific: A Double-Blind Trial of Mite or Timothy Extract in Mite and Grass Dual-Allergic Patients. International Archives of Allergy and Immunology 2012; 158(1):63-70.

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy wykazali alergenową swoistość podskórnej immunoterapii stosując podwójnie zaślepiony schemat zakładający stosowanie albo SCIT-trawy albo SCIT-roztocza u chorych uczulonych na trawy i roztocza.  

 

6. Czy bezpieczne jest stosowanie leków przeciwastmatycznych w czasie ciąży?

Nelsen LM, Shields KE, Cunningham ML, Stoler JM, Bamshad MJ et al. Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 129(1): 251-254.e6.

No abstract available
Free Full Text

Komentarz edytora: Nie ma danych epidemiologicznych potwierdzających powiązanie pomiędzy leczeniem przeciwastmatycznym a wadami wrodzonymi u dzieci.

 

7. Czy bezpieczne jest stosowanie leków przeciwastmatycznych w czasie ciąży? 2

Lin S, Munsie JPW, Herdt-Losavio ML, Druschel CM, Campbell K et al. Maternal Asthma Medication Use and the Risk of Selected Birth Defects. Pediatrics 2012; published online January 2012 (doi: 10.1542/peds.2010-2660).

Abstract

Komentarz edytora: Powiązania pomiędzy niektórymi wadami a astmą lub lekami przeciwastmatycznymi stosowanymi podczas ciąży mogą być wynikiem ciężkiej postaci astmy i związanej z nią hipoksji raczej niż stosowanymi lekami.

 

8. Regularne spożywanie jabłek ma efekt na występowanie zespołu alergii jamy ustnej (OAS).

Kopac P, Rudin M, Gentinetta T, Gerber R, Pichler Ch et al. Continuous apple consumption induces oral tolerance in birch-pollen-associated apple allergy. Allergy 2012; 67(2): 280-285.

Abstract

Komentarz edytora:  U chorych z OAS na jabłka, przejściowa tolerancja może być bezpiecznie osiągnięta przez powolne, stopniowe zwiększanie regularnego spożywania jabłek.    

 

9. Badanie retrospektywne w celu oznaczenia czy leczenie L-tyroksyną może przynieść poprawę u chorych na przewlekłą pokrzywkę (CIU) i współistniejące autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AT).

Magen, E, Mishal, J. The effect of thyroxine treatment on chronic idiopathic urticaria and autoimmune thyroiditis. International Journal of Dermatology 2012; 51(1): 94-97.

Abstract
Full Text PDF

Komentarz edytora: Te badanie nie powterdza poprzednich obserwacji sugerujących, iż u L-tyroksyna poprawia przebieg kliniczny CIU u chorych z niedoczynnością tarczycy, AT i CIU.   

 

10. Charakteryzacja smakowego nieżytu nosa stosując postępy patofizjologii oraz nowe chirurgiczne i zachowawcze strategie leczenia.

Georgalas C; Jovancevic L. Gustatory rhinitis. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 2012; 20(1): 9-14.

Abstract

Komentarz edytora: Ukierunkowana i kompletna praca przeglądowa dotycząca smakowego nieżytu nosa, omawiająca przyczyny, patofizjologię, diagnostykę różnicową i leczenie. 

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK