MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Czerwiec 2015

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO John J Oppenheimer, MD – FACAAI - FAAAAI według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Analiza struktury ściany dróg oddechowych i zapalenia u dzieci przedszkolnych z ciężkim nawracającym świszczącym oddechem.

Lezmi G, Gosset P, Deschildre A, Abou-Taam R, Mahut B, Beydon N, and de Blic J.  Airway remodeling in preschool children with severe recurrent wheeze.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2015; published online before print, 11 May. (doi:10.1164/rccm.201411-1958OC)

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy wykryli, że w grupie dzieci przedszkolnych z nawracającymi epizodami świszczącego oddechu markery przebudowy dróg oddechowych różnią się w zależności od wieku pacjenta. Co ciekawe, zmiany struktury dróg oddechowych nie były powiązane z naciekiem zapalnym w biopsji. W końcu, markery przebudowy były zaskakująco podobne pomiędzy tymi, którzy mieli napady świszczącego oddechu wywołanego wieloma czynnikami jak i tymi u których napady świszczącego oddechu były wywoływane przez infekcje wirusowe.   

2. Leczenie wymierzone w GATA3, ważny czynnik transkrypcyjny szlaku Th2, w astmie alergicznej.

Krug N, Hohlfeld JM, Kirsten AM, Kornmann O, Beeh KM et al. Allergen-induced asthmatic responses modified by a GATA3-specific DNAzyme. The New England Journal of Medicine 2015; 372: 1987-1995. (doi:10.1056/NEJMoa141176)

Abstract

Komentarz edytora: U chorych na astmę alergiczną leczonych nowym enzyme DNA zdolnym rozkładać i inaktywować GATA3 mRNA znacząco zmniejszało zarówno wczesną jak i późną odpowiedź na prowokację alergenem.

3. Zidentyfikowanie receptora EP, który pośredniczy w przeciwzapalnym działaniu PGE2 w płucach.

Birrell MA, Maher SA, Dekkak B, Jones V, Wong S, Brook P, and Belvisi MG.  Anti-inflammatory effects of PGE2 in the lung: role of the EP4 receptor subtype. Thorax 2015; published online before print, 4 May. (doi.10/1136/throaxjnl-2014-206592)

Full Text, Free

Komentarz edytora: To badanie zidentyfikowało po raz pierwszy poprzez kilka klinicznie istotnych modeli znaczenie receptora EP4 i powiązane z nim szlaki sygnałowe jako cel podwójnej bronchodilatacyjnej/przeciwzapalnej terapii w leczeniu chorób układu oddechowego, w tym astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

4. Uaktualnione wytyczne dotyczące zapalenia błony śluzowej nosa i zatok u dorosłych.

Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, Brook I, Kumar KA et al.  Clinical Practice Guideline (update): adult sinusitis executive summary.Otorhinolaryngology Head Neck Surgery 2015; 152(4): 598-609. (doi:10.1177/0194599815574247)

Full Text, Free

Komentarz edytora: Ten artykuł podsumowuje racjonalne uzasadnienie, cel i kluczową instrukcję działania uaktualnionych „Klinicznych wytycznych: Zapalenie zatok u dorosłych”. Czternaści wytycznych rekomendacji dotyczy poprawności diagnostyki i poprawnego stosowania testów pomocniczych do potwierdzenia diagnozy i wskazówek postępowania (w tym radiografia, endoskopia nosa, tomografia komputerowa oraz testowanie w kierunku alergii i funkcji układu odpornościowego) u dorosłych z zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok. Autorzy przedstawiają także rekomendacje dotyczące optymalnego stosowania miejscowej i ogólnoustrojowej terapii.   

5. Charakteryzacja chorych z przewlekłymi objawami ze strony układu oddechowego.

Turner AM, Tamasi L, Schleich F, Hoxha M, Horvath I, Louis R, and Barnes N. Clinically relevant subgroups in COPD and asthma. European Respiratory Review 2015; 24(136): 283-298. (doi:10.1183/16000617.000090)

Full Text, Free

Komentarz edytora: W tej obszernej pracy przeglądowej autorzy stworzyli podgrupy chorych na POChP i astmę uważając, że ich charakterystyka kliniczna ma terapeutyczne i istotne kliniczne implikacje oraz zbadali, czy podział na te podgrupy pozostaje stały w miarę upływu czasu. W końcu oni przeanalizowali czy te podgrupy są wspólne zarówno dla astmy jak i POChP skupiając się na tym jak leczenie może być dostosowywane u chorych gdzie klasyfikacja podgrup jest jasna ale diagnoza astmy czy POChP nie. 

6. Terapia peptydami epitopów komórek T: obiecująca, bezpieczna i skuteczna nowa klasa swoistego leczenia alergii.

Prickett SR, Rolland JM and O’Hehir RE. Immunoregulatory T cell epitope peptides: the new frontier in allergy therapy. Clinical & Experimental Allergy2015; 45(6): 1015-1026. (doi:10.1111/cea.12554)

Full Text, Free

Komentarz edytora: W tej pracy przeglądowej autorzy odkrywają zastosowanie leczenia peptydami epitopów komórek T w chorobach alergicznych. Podają utrzymującą się skuteczność i niewiele działań ubocznych w alergii na kota, roztocza kurzu domowego i pyłki traw już po krótkim kursie leczenia. Leżące u podstaw mechanizmy immunologiczne pozostają nie w pełni wyjaśnione, ale anergia, delecja, zmiana odpowiedzi immunologicznej czy indukcja Treg wydają się odgrywać rolę. Co ciekawe, zmiany IgG4 wydają się być mniej istotne w porównaniu z konwencjonalną AIT. Z pewnością ma nadejść więcej w odniesieniu do tego obiecującego podejścia leczniczego.   

7. Potrzebne są właściwe modele patologicznego świądu do farmakologicznej oceny skuteczności przecwświądowej.

Kuraishi Y. Methods for preclinical assessment of antipruritic agents and itch mechanisms independent of mast-cell histamine. Biological and Pharmaceutical Bulletin 2015; 38(5): 635-644 (doi:http://doi.org/10.1248/bpb.b15-00090)

Full Text, Free

Komentarz edytora:  Autor poprzez obszerny przegląd literatury dotyczącej zwierzęcego modelu świądu zauważyli, że poprzez te eksperymenty wydaje się, iż świąd jest spowodowany wieloma mediatorami, których rola różni się w zależności od etiologii świądu. On wyciągnął wniosek, że dalsze modele świądu są potrzebne, a poprzez tą pracę ma nadzieję, że wynalezione zostaną lepsze środki przeciwświądowe. 

8. Istotne alergeny wewnątrzdomowe.

Raulf M, Bergmann KC, Kull S, Sander I, Hilger CH, Brüning T, Jappe Y et al. Mites and other indoor allergens — from exposure to sensitization and treatment. Allergo International 2015; 24(49). (doi:10.1007/s40629-015-0049-1)

Full Text, Free

Komentarz edytora: Ten krótki przegląd streszcza współczesne kluczowe punkty dotyczące tematu “roztocza i inne alergeny wewnątrzdomowe” oraz dostarcza przegląd kilku artykułów opublikowanych w specjalnym wydaniu niemieckiego czasopisma Allergologie (Luty 2015; Vol 38, Nr 2) dotyczącym tego tematu.

9. Częstość występowania nadwrażliwości na nikiel w leczeniu ortodontycznym.

Gölz L, Papageorgiou SN, and Jäger A. Nickel hypersensitivity and orthodontic treatment: a systematic review and meta-analysis. Contact Dermatitis2015; 73(1): 1-14. (doi:10.1111/cod.12392)

Full Text, Free

Komentarz edytora: W tej systematycznej pracy przeglądowej autorom nie udało się wykazać, że leczenie ortodontyczne wpływa na częstość występowania nadwrażliwości na nikiel.  Należy zauważyć, jednakże, że znamiennie niższe ryzyko uczulenia występowało, gdy leczenie ortodontyczne poprzedzało założenie kolczyków, niż jeżeli następowało po nim. 

10. Obecność głównych alergenów pokarmowych w mleku kobiet.

Pastor-Vargas C, Maroto AS, Díaz-Perales A, Villaba M, Casillas Diaz N, Vivanco F, Cuesta-Herranz J. Sensitive detection of major food allergens in breast milk: first gateway for allergenic contact during breastfeeding. European Journal of Allergy and Clinical Immunology 2015, published online before print, 27 May. (doi:10.1111/all.12646)

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy stworzyli mikromacierz z przeciwciałami wyprodukowanymi przeciwko głównym alergenom pokarmowym i wykazali obecność tych alergenów w mleku kobiet. Wyciągnęli wniosek, iż analiza alergenów obecnych w mleku kobiet mogłaby być użytecznym narzędziem w prewencji alergii pokarmowej.

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK